Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Med kulde trekker rotter inn i bygninger

Sommerslutt betyr ofte det samme som økt forekomst av matvareinsekter i våre kjøkkenskap. Dessverre er det ofte vi selv som tar med oss skadAntall rotter i Norge er høyt. Med vinterkulden søker rotter varme og trygge omgivelser, som de finner i våre bygg, enten det er på jobb eller privat.

Antall henvendelser knyttet mot aktivitet av rotter er stabilt og på et høyt nivå som øker med vinterhalvåret. Og akkurat nå trekker disse skadedyrene inn i bygninger, for å finne varme til å bygge et lunt rede.

”Det vi ser nå er at med vintertemperaturer som synker, søker flere rotter inn da kulde takles dårlig. Vi ser at problemet er økende. I takt med en større rottebestand er det ingenting som tyder på denne situasjonen vil endre seg, snarere tvert imot, ” sier Arne Nese, teknisk sjef hos Rentokil Skadedyrkontroll.

Rotter er i stor grad altetende og kan gnage seg gjennom alle typer materiale som er mykere enn marmor. Den kan presse seg gjennom et hull på størrelse med en 10-kroning, samt løfte en rist som veier 1,5 kg.

”Har først rotter fått etablere seg, er de vanskelige å bekjempe. Rotter har alltid blitt jaktet på og har derfor blitt spesialister på å overleve. Som eneste pattedyr er den i stand til å leve i kloakken, hvor den finner alt den trenger unntatt tørre redeplasser. Den har en helt utrolig tilpasningsevne. Derfor må det brukes mange ulike metoder som tar utgangpunkt i artens biologi og adferd for å lykkes” sier Arne Nese.

Flere av Rentokils nyeste tiltak i forbindelse med bekjempelse av rotter, er giftfrie løsninger som i høy grad tar hensyn til miljøet. Blant annet bruker virksomheten den elektroniske rottefellen Ratél, som for første gang gjør det mulig å garantere at rotter i kloakken ikke slipper inn i bygningsmassen. Det skjer ved hjelp av en kombinert rottefelle og rottesperre som avliver rotter ved hjelp av høyspenning og som forhindrer rotters tilgang til de deler av kloakksystemet hvor fellen er montert.