Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Feromonfeller mot møll

Vi bruker feromonfeller for å oppdage møll. Ved hjelp av syntetiske kjønnsferomoner som plasseres i lokaler der man tror det er møll, kan man sjekke om dette stemmer. Fordi møllen vil bli lokket mot feromonet og fanget inn i vår detektor, kan man oppdage om det er møll og hvor stort omfanget er.

De vanligste møllartene i matvarer er melmøll og tørrfruktmøll, disse må overvåkes da de kan gjøre stor skade på matvarer spesielt innenfor næringsmiddelindustrien.

De ulike artene av møll lever stort sett likt, men har ulik smak og angriper litt forskjellige matvarer. Det er ikke de voksne møllene som flyr som gjør skade, men larvene derimot er de som forårsaker mest problemer.

Det de gjør er at de spinner tråder når de kryper omkring i varene de har angrepet. Puppeferdige larver kryper ofte vekk fra den varen som er angrepet. På den måten kan man oppdage helt nyklekte møll flere uker etter at varen har blitt kastet.
 
Disse møllartene lever av tørket frukt, nøtter uten skall (mandler), men også i korn i mel, frø, sjokolade og krydder. Derfor finnes de ofte på matvarelager, bakerier og de blir også med hjem i bolighus.

Det finnes også en egen feromonfelle mot klesmøll, den fungerer på samme måte men da brukes en annen feromon.

Hvis din virksomhet har et problem, kan våre feromonfeller være den perfekte løsningen, som gir en kontinuerlig og forebyggende overvåking av lagrede produkter.

Da dette produktet er helt fritt for insektgift, det er en helt miljøvennlig og giftfri metode, er den meget velegnet for bruk i en rekke bedrifter, inkludert næringsmiddelindustrien.

Hvordan virker feromonfeller?
Feromoner kan brukes på to ulike måter, den ene er å detektere om det er møll i rommet eller i lokalet. Den andre er å sette ut flere feromonfeller. Ved å plassere flere syntetiske feromonfeller i områder som er infisert av møll, vil kjønnsferomonet som møllen tiltrekkes av forstyrre deres parring. Det skjer fordi møllhannene blir bombardert av kjønnsferomoner, slik at de ikke klarer å finne hunner å parre seg med. Når møllen har kommet seg inn i møllfellen med feromoner, så er det ingen vei ut. Ved å redusere sannsynligheten for parring og dermed klekking av egg og larver, kan man gradvis fjerne møllangrepet.