Maur

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Maur og maurproblemer

I Norge er det få maurarter, ettersom det kalde klimaet gjør det vanskelig for dem å overleve. Men artene som lever her, kan bli en plage om de kommer på besøk. Maur kan vandre langt på jakt etter mat og de følger tidligere spor eller samles rundt nye matkilder. Både sort jordmaur og faraomaur kan også bære med seg sykdommer og det er lite ønskelig å få de i nærheten av deg. Små hauger av jord rundt hull i bakken eller ved foten av fasader og vegger er et tegn på at det er aktivitet av maur i nærheten. For å minske maurproblemer kan du:

  • Sjekk ut spor for å se hvor de kommer inn og tett igjen inngangspunktene
  • Sørg for å ha et rent kjøkken, da maur tiltrekkes av spesielt søte saker
  • Dekk til alle matvarer som kan være en matkilde for maur


Hvis du fortsatt opplever problemer med maur, kan du kontakte oss.

Visste du at? Maur kan naturligvis forville seg inn i en bygning, men vil også forsvinne igjen like fort som de kom. Får du derimot inn «feil type» maur, er det viktig å ta affære så raskt som mulig.

 

Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor