teknisk ekspertise

Mattrygghet

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Regler og sertifikater

I henhold til næringsmiddelhygieneregelverket skal daglig leder for virksomheten sikre at alle ledd i produksjonen, bearbeiding eller distribusjon foregår på en hygienisk forsvarlig måte.

Regelverket