Lagervareinsekter

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Lagervareinsekter

Det finnes en rekke insekter som angriper lagerbeholdningen av matvarer og forurenser ingredienser som vi bruker i mat, enten privat, i virksomheter eller i fôrproduksjon. I tillegg vil de ferdigproduserte varene kontamineres, noe som betyr at de aktuelle produktene som rammes (tørket frukt, korn, ris og frø) dermed blir uegnet for konsum.

Potensiell risiko ved lagervareinsekter

  • Larvenes møllspinn kan forårsake skader på produksjonsmaskiner.
  • Infiserte korn kan føre til kornoppvarming og denne varmeutviklingen kan forårsake fuktighet og muggdannelse.
  • Manglende overholdelse av regelverket, som for eksempel næringsmiddelhygiene kan forårsake forurensning av matvarer og ferdigvarer.

Tiltak for å bekjempe lagervareinsekter

  • Identifiser og finn riktig lagervareinsekt gjennom profesjonell hjelp fra våre eksperter.
  • Valg av riktig behandlingsmetode som utføres av våre sertifiserte serviceteknikere.
  • Vi jobber forebyggende og langsiktig med jevnlige besøk for å forhindre angrep. På den måten kan du produsere og levere etter næringsmiddelregelverkets krav.

 

Lagervareinsekter arter & guide

Kompetanse på lagervareinsekter

Våre profesjonelle og erfarne serviceteknikere løser skadedyrproblemer, som lagervareinsekter, raskt og effektivt ved hjelp av giftfrie varmebehandlinger.

Ta kontakt med Rentokil for en kostnadseffektiv løsning mot lagervareinsekter.

Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor