Ingen Mat Detaljhandel

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Detaljhandel

Selv om din virksomhet ikke håndterer næringsmidler, kan det oppstå  problemer med skadedyr i lokalene hvor varene er lagret.

Er de først til stede, kan de svekke kundenes inntrykk og butikkjedens renommé, men de utgjør også en alvorlig helserisiko.

Uansett bransje innen detaljhandelen, må man ta hensyn til at man står overfor potensielle angrep av gnagere, fluer, møll og bitende insekter. Et bredt spekter av andre insekter og fugler, representerer en hygienerisiko.

Profesjonell skadedyrforebygging og bekjempelse, kan beskytte varer og omdømme. Men det viktigste er å sikre et trygt og hygienisk arbeidsmiljø for de ansatte.

Rentokils service innenfor detaljhandelen

Uansett hvilken type detaljhandel og tjeneste du leverer, fra brukte møbler til tekstiler, så vil våre serviceteknikere arbeide på en diskret måte og beskytte virksomheten mot skadedyr.

Ring oss på 400 30 311 for å be om et besøk fra vår lokale konsulent, og få mer informasjon om vårt utvalg av serviceløsninger tillrettelagt din butikk.

Våre servicefordeler

  • Lokale og utdannede serviceteknikere - ved våre regelmessige besøk vil din lokale servicetekniker inspisere hele forretningen, og områdene rundt, for å undersøke om det er skadedyraktivitet eller risikoer og sette i verk tiltak om nødvendig.
  • Regelmessige servicebesøk - din lokale servicetekniker besøker deg etter avtale og eventuelle anbefalinger blir dokumentert og belyst for personalet på stedet. Vi vil spesielt gi råd om arbeidsrutiner og prosedyrer for å redusere risikoen for at skadedyr kommer inn i forretninger, eller utvikler seg til et problem.
  • Innovative behandlinger - vi har tilgang til en rekke målrettede behandlingsmetoder, inkludert kjemiskfrie løsninger for å bekjempe veggedyr og møll. Vår rådgivningen er også tilgjengelig via PestNetOnline, vårt online rapporteringsverktøy. Den elektroniske rapporten vektlegger risikoer, viktige anbefalinger og gir en full oversikt over tjenestene som Rentokil har utført, samt tiltakene som har blitt iverksatt av forretningen. PestNetOnline er spesielt nyttig for å spore risikoer og utført bekjempelse i alle forretningene i kjeden.
  • Support til flere lokasjoner - med en kjedeavtale får du ett enkelt kontaktpunkt, key account manager som organiserer serviceleveransen til alle forretningene.
  • Skreddersydde løsninger - vi tilbyr også skreddersydde løsninger for ditt lager og distribusjonsavdeling, som kan inkluderes i kjedeavtalen om ønskelig. Hver enkelt forretning kan imidlertid også kontakte den lokale Rentokil-avdelingen for å få øyeblikkelig hjelp.
  • Online rapportering og revisjon - vår PestNetOnline rapporteringsverktøy gir en tydelig oversikt over eventuelle skadedyraktiviteter, anbefalinger og service - og er tilgjengelig 24/7.