Fluer

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Tegn på flueproblemer

Fluer kan være en plage og til irritasjon der de summer rundt i ditt hjem, på kontoret eller andre steder du oppholder deg. Men så lenge det kun er snakk om noen få fluer, trenger du ikke å gjøre noe med dem. Dersom du oppdager mange fluer samtidig kan du ha blitt utsatt for en flueinfestasjon og dette krever en profesjonell behandling.

Fluer kan forårsake potensielle skader som spredning av sykdom, forurensning av mat og de kan i verste fall bite mennesker og dyr. Det er derfor viktig å handle raskt dersom du oppdager et uvanlig antall fluer i ditt hjem eller på arbeidsplassen.

Sjekk følgende

Dersom du legger merke til et lite antall fluer som summer rundt innendørs betyr det ikke nødvendigvis at du har problemer, men det kan imidlertid være et varsel og du bør vurdere forebyggende tiltak. Se etter disse vanlige tegnene:

 • Små mørke flekker: Flekkene forekommer på i områder med lys og det er på størrelse med et knappenålshode.
 • Fluer som flyr overalt: Se nøye etter i områder rundt mat eller søppel.
 • Tilstedeværelse av fluelarver: Det kan indikere at det finnes en mulig yngleplass for fluer hos deg.

Merker du noen av disse tegnene bør du kontakte et profesjonelt skadedyrselskap for å bli kvitt fluene og larvene. Fjerning av larvene er svært viktig for å sikre en langsiktig fluekontroll.

Er du bekymret for et flueangrep?

Ved hjelp av våre profesjonelle tjenester og metoder for insektkontroll, blir du kvitt fluer og larver. Slik jobber våre serviceteknikere med et flueangrep:

  • Inspeksjon: Vi kommer på besøk i ditt hjem eller virksomhet etter avtale.

  • Kartlegging av fluearten: Vår spesialst kartlegger fluearten og tilpasser bekjempningsmetoden.

  • Dyktig servicetekniker: Vi sender en kvalifisert serviceteknikker som identifiserer problemet og foreslår den beste behandlingsmetoden.

  • Sikre og målrettede behandlinger: Med våre innovative insektfeller og andre tiltak gir vi trygge og effektive behandlinger.

  • Forebygging: Vi gir deg praktiske råd og rimelige insektkontrollerende tiltak du enkelt kan bruke. Våre kvalifiserte serviceteknikere vil gjennomføre regelmessige besøk for å hindre nye flueangrep i fremtiden.