Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Vanlige fluearter

Fluer finnes i boliger og i virksomheter over hele Norge. Noen arter er mer vanlig enn andre og de tiltrekkes av ulike miljøer som er tilpasset deres naturlige vaner og livssyklus.

Ved å lære mer om de ulike flueartene, som størrelse, vaner, sesongvariasjon og livsløp kan dette bidra til å identifisere de mest effektive tiltakene og forebyggingen mot fluer.

Visste du at? I gjennomsnitt lever en voksen husflue i ca. 30 dager. Den gjennomgår en fullstendig livssyklus i fire trinn som består av egg, larve, puppe og voksenstadiet.

Husflue

(Musca domestica)

Husfluer er bærere av sykdommer og kan infisere alle typer lokaler. De tiltrekkes av all mulig mat, inkludert menneskemat, dyrefôr, matavfall og avføring. Ser man flere voksne fluer samtidig er dette et vanlig tegn på flueaktivitet og kan bli et potensielt problem. Man kan også se etter larver som kryper ut av avlsmaterialet for å forpuppe seg.

Utseende

 • Husflua har en fullstendig forvandling. Fra egg, tre larvestadier, puppe så til voksen.
 • Voksen - 5-8 mm lang, med grå forkropp med fire smale striper. Den har brungul eller gul bakkropp, fjerde vingeåre er noe bøyd og litt spisse vingetupper.
 • Larver - hvite og tilspisset i hodeenden. To åndehull ("spirakler") på enden. Den har ikke bein og bli 12 mm lang som fullvoksen.
 • Puppene er brune. Pupper og egg kan ikke bevege seg. Men larvene kryper til gunstige steder for å forpuppe seg.

Livssyklus

 • Legger egg i grupper på 120-150 som kan klekkes innenfor en tidsramme fra 8 timer til 3 dager, avhengig av temperatur.
 • Larvestadiet varer i 3-60 døgn; puppestadiet er 3-28 dager - avhengig av temperatur.
 • Kan forekomme på de aller fleste steder, men lever stort sett i tilknytning til gårdsbruk.
 • Formerer seg i fuktig, råtnende plantemateriale og ekskrementer som f.eks dyregjødsel.

Liten husflue

(Fannia canicularis)

Utseende

 • Voksen - 4-6 mm lang. Den har grå forkropp med tre svake, sorte striper. Hunnens bakkropp er grå og eggformet, mens hannens er smal med lysegule flekker. Den fjerde vingeåren er ikke bøyd som hos den vanlige husflua.
 • Larvene er lysebrune, eggformede med spisse utvekster langs leddene.

Livssyklus

 • Eggene klekkes i løpet av ett døgn. Larvene og puppene er utviklet etter 1-4 uker.
 • Larvestadiet varer fra 3-60 døgn, men puppestadiet er 3-28 døgn.

Vaner

 • Liten husflue er vanligvis tilknyttet pelsdyrfarmer og hønseeiere.
 • Formerer seg i delvis flytende (råtnende) organisk materiale.
 • Tiltrekkes ikke spesielt av ultrafiolett lys fra insektlamper, som for eksempel husflua.
 • Hannen har et ujevnt trekantet flyvemønster.

Loftsflue

(Pollenia rudis)

Loftsfluer finnes i rolige og usjenerte deler av hjemmet, for eksempel på loftet. De trenger varme steder for å gå i hi i løpet av vinteren.

Utseende

 • 6-10 mm lange.
 • Mørk og olivengrå forkropp dekket av gylne, krøllete hår.
 • Vingene overlapper hverandre når den sitter i ro. Flyr langsomt

Livssyklus

 • Eggene legges i jorda.
 • Larvene utvikles i meitemark som de parasitterer på.

Vaner

 • Finnes ofte i store antall i loftsrom om høsten, hvor de etter hvert legger seg i vinterdvale.

Fruktflue

(Drosophila species)

Fruktfluer, også kalt eddikflue eller bananflue, oppholder seg innendørs hele året, men er mest vanlig om høsten. De kommer inn gjennom vinduer, med frukt, tomflasker eller der egg og larver finnes. De elsker råtten frukt.

Utseende

 • De er 2-4 mm lange. Har gulbrune eller spraglete farger og røde øyne.
 • Bakkroppen henger noe ned mens den flyr, og den flyr sakte nesten svevende.
 • Pleier å henge i lufta, nesten som den står helt stille.

Livssyklus

 • De kan opptre innendørs hele året.
 • Utvikler seg til voksne på kort tid.
 • Har 3 larvestadier, etter 10 - 15 dager får man en fullvoksen flue.
 • Voksne individer lever i 2-9 uker.

Vaner

 • Formerer seg i gjærende materie som råtten eller halvråtten frukt og grønnsaker, i skvetter av øl, vin, eddik, surmelk og liknende.
 • Kan også formere seg i skitne avløp, og skittent rengjøringsutstyr som våte mopper og gulvkluter.

Spyflue

(Calliphora vomitoria)

Spyfluer kan ofte bli sett svevende rundt søppelkasser da de er tiltrukket dyre ekskrementer og døde dyr, og kan derfor bære med seg smittsom sykdom.

Utseende

 • Voksen - 6-18 mm lange. Kroppen er kraftig og kan være metalisk, skinnende, gjerne i blå eller grønne farger.
 • Mange arter har lange børster (stive hår) over hele kroppen.
 • Larver - ligner på husfluelarven på alle måter, bortsett fra størrelsen.

Livssyklus

 • Eggene klekker etter 0-18 timer (kan bli delvis utviklet inne i hunnen).
 • Larvene er ferdig utviklet etter 7-12 døgn.
 • Hele utviklingstiden tar normalt 20-30 dager.

Vaner

 • Formerer seg helst i kjøttprodukter, iblant også i ost.
 • Vanlige skadedyr på døde gnagere, fugler osv.

Kuflue

(Musca autumnalis)

Fluene plager både hester og storfe, vanligvis i ansiktet og rundt øynene.

På vertsdyr får de protein fra neseslim, spytt og tårer. Fluene har mikroskopiske "tenner" i kjevepartiet som de bruker for å få tårene til å renne og dermed tilgang til næring.

Utseende

 • Hunnen er nesten identisk med husflua, men hannen har gull/oransje bakkropp med en sort stripe midt på ryggen.
 • Hunnen er ca. 6-7 mm lang, og som regel større enn hannen.

Livssyklus

 • Formerer seg i dyremøkk ute på jorder.
 • Gjennomgår en fullstendig forvandling med klart atskilte stadier fra egg, larve eller maggot, puppe og voksen.
 • De hvite eggene, ca. 1,2 mm lange, legges enkeltvis, men hoper seg opp i små hauger. Hver hunnflue kan legge opptil 500 egg i flere omganger i en periode på tre til fire dager.
 • Livssyklusen kan være fullført på 12-20 døgn, avhengig av temperatur, med så mange som tolv eller flere generasjoner i løpet av en sommer.

Vaner

 • Om natten hviler de på planter eller bygninger. I timene med dagslys går tiden for det meste med til å livnære seg på plantesukker, på overflaten av gjødsel eller på dyr.
 • De er gode flyvere og kan forflytte seg flere kilometer, men de fleste holder seg i nærheten av klekningsstedet.

Gressflue

(Thaumatomyia notata)

Om høsten kan de opptre som store ansamlinger nær høye hus. De kan være sjenerende når de så kommer inn i stort antall i boliger, men de gjør ingen skade. Invasjonen vil kun vare få dager, og fluer som kommer innendørs i oppvarmede lokaler vil dø i løpet av kort tid.

Utseende

 • Liten, ca. 3 mm lang (ligner litt på en fruktflue).
 • Voksne individer har en kraftig gulfarge med sorte langsgående striper på forkroppen og sorte tverrgående striper på bakkroppen.

Livssyklus

 • Ligger ofte i vinterdvale på loft sammen med loftsfluer.
 • Man vet ikke så mye om disse fluene, men larvene livnærer seg på bladlus som knyttes til gressrøtter.

Vaner

 • Om høsten kan de ofte ses i store antall i et loftsrom, der de overvintrer.