Fluer

Som privatkunde kan du kontakte oss på 400 30 310  eller kontakt oss

Som bedriftskunde ring oss på 400 30 311  eller kontakt oss

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Fluer til irritasjon

Det finnes over 120 000 fluearter i verden og fluer er betraktet som et skadedyr ettersom de utgjør en helserisiko for mennesker og dyr. Noen av flueartene kan overføre sykdommer som salmonella og E-coli, mens andre arter kan bite mennesker og dyr.

Fluer kan bli plagsomme innendørs, dersom det blir mange av dem. Derfor lønner det seg å ta tak i problemet før det utvikler seg til å bli et alvorlig problem. Noen fluearter kan utvikle seg fra egg til voksen på bare sju til ti dager.

Det finnes enkle måter å identifisere tegn på et flueangrep og det kan bidra til å redusere behovet for fluekontroll. Ved å iverksette proaktive tiltak kan du unngå kostbare behandlingsmetoder.

Vanlige fluearter

Rentokil sine løsninger mot fluer

Profesjonell hjelp er den mest effektive måten å bli kvitt fluene på for godt.

  • Vi tilbyr en inspeksjon av lokalene for å vurdere omfanget av angrepet og for å identifisere fluearten.
  • Våre serviceteknikere kan tilby effektive og skreddersydde behandlinger for å løse problemet ditt.
  • Behandlingen innebærer å identifisere forplantningssteder og sikre en langsiktig løsning mot flueproblemer.

Ytterligere informasjon

Finn ditt lokale kontor