voedselveiligheid Horeca

Neem contact met ons op via 0800 237 8745  of mail ons

Voedselveiligheid in de horeca

Een van de basisvereisten voor een zaak waar voeding bereid wordt, is dat aangetoond kan worden dat alle processen om het voedsel te bereiden of te koop aan te bieden veilig zijn. Deze documenten moeten zorgvuldig bijgehouden en up-to-date gehouden worden. 

Zelfs kleine voedingsbedrijven zoals restaurants, bars en cafés zijn wettelijk verplicht om procedures op te stellen die de voedselveiligheid kunnen garanderen. Deze moeten gebaseerd zijn op de HACCP principes, maar aangepast aan de grootte van het bedrijf en de complexiteit van de voedselbereiding.


 

Goede voedselhygiëne

Goede voedselhygiëne garandeert dat het eten dat bereid wordt voor uw klanten veilig is voor consumptie. Het zorgt ervoor dat het eten niet besmet wordt door schadelijke micro-organismen die ernstige voedselvergiftigingen zoals Salmonella kunnen veroorzaken.

De voedselinspectiediensten doen regelmatig controles om te controleren of de eigenaar van de zaak voldoet aan de wettelijke vereisten om eten te verkopen en te verspreiden. Bovendien nemen zij soms stalen die in het laboratorium geanalyseerd worden. Dit kan onderstaande gevolgen hebben:

 • een formeel verzoek om tekortkomingen te verbeteren

 • een wettelijk verslag waarin staat welke acties ondernomen moeten worden

 • opmerkingen over welke procedures of welk materiaal niet zou mogen gebruikt worden

Elke niet-naleving van de voedselveiligheidsvoorschriften kan resulteren in een gerechtelijke vervolging.

In Nederland worden de resultaten van deze voedselinspecties soms publiek gemaakt. Dit kan zowel een positieve of negatieve impact hebben op de reputatie van een zaak en het kan een extra stimulans zijn om voedsel van hoge kwaliteit te bereiden.

voedselveiligheid Horeca

Richtlijnen voor voedselveiligheid

De wettelijke bepalingen inzake voedselveiligheid verschillen van land tot land, maar over het algemeen gelden min of meer dezelfde principes.

De normen zijn ook verschillend in functie van de grootte van de zaak: voor kleine zaken gelden eenvoudigere voedselveiligheidsnormen. De NVWA is verantwoordelijk voor de opvolging en de uitvoering van de normen en beschikt over meer informatie die helpen bij de uitwerking van voedselveiligheidsprocedures en over documentatie die afgestemd is op hun specifieke eisen.

De voedingsindustrie heeft een enorme impact op zowel de gezondheid van de bevolking als op de economie van een land. Het is belangrijk dat de voeding tijdens de gehele productieketen veilig, van goede kwaliteit en geschikt voor consumptie blijft.

Locaties

voedselveiligheid Horeca

De locaties zijn alle gebouwen en plaatsen die bij de zaak horen. Elk gebouw moet beantwoorden aan de voedselveiligheidsnormen die worden opgelegd door de overheid.

Normen voor voedselveiligheid zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat alle locaties schoon zijn en goed onderhouden worden. Meestal omvatten zij onderstaande factoren:

 • Ervoor zorgen dat er genoeg ruimte is om te werken.

 • De normen voor voedselhygiëne in acht nemen.

 • Besmetting van voeding voorkomen.

 • Ervoor zorgen dat de voeding vrij is van en veilig is voor organismen en ongedierte die ziektes verspreiden.

 • Voeding opslaan en bewaren op een veilige en hygiënische manier.

 

De locaties moeten voorzien zijn van de juiste uitrusting:

 • Hygiënisch sanitair - afgescheiden van de plaats waar het eten bereid wordt met alle producten die nodig zijn om een goede handhygiëne te kunnen waarborgen.

 • Ventilatie.

 • Licht.

 • Afvoeren.

 • Van kleding veranderen indien nodig.

 • Veilig opslaan van ontsmettingsmiddelen en schoonmaakproducten om besmetting van eten te voorkomen.

Ontwerp van de plaatsen waar voedsel bereid wordt

voedselveiligheid Horeca

Bij het ontwerp van de plaatsen waar voedsel bereid wordt, moet rekening gehouden worden met voedselveiligheid - ook met bescherming van het voedsel tegen mogelijke besmettingen tijdens de bereiding. De wetgeving inzake voedselveiligheid heeft specifieke vereisten voor plaatsen waar eten bereid wordt wat betreft het ontwerp en de toestand van:

 • Vloeren

 • Muren

 • Plafonds

 • Ramen

 • Oppervlakken

 • Sanitair voor de reiniging van toestellen, kookmateriaal en eten

 • Sanitair voor handhygiëne

Transport

Voertuigen en containers die gebruikt worden voor het transport van voedsel moeten eveneens voldoen aan dezelfde normen: beschermd tegen besmetting, in goede staat en opslag onder de juiste temperaturen.

Materiaal

Al het materiaal dat in contact komt met eten moet van de juiste grondstoffen gemaakt zijn, het moet in goede staat zijn en grondig schoongemaakt worden.

Voedselafval

Voedselafval moet zo snel mogelijk verwijderd worden uit de ruimte waar eten bereid wordt. Het moet weggegooid worden in vuilnisbakken die geschikt zijn voor voeding, die gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden, die beschermen tegen besmettingen van ongedierte.

Ook afvalverwerking moet beantwoorden aan de hygiëne- en milieuvoorschriften.

Watertoevoer

Water dat wordt gebruikt om eten te bereiden of dat in contact komt met eten voor schoonmaak, opwarmen, stomen, afkoelen en ijs moet drinkbaar zijn.

Water voor de brandveiligheid en de verwarming moeten in een apart systeem bewaard worden zodat het geen voedsel en drinken kan besmetten dat bestemd is voor consumptie.

Persoonlijke hygiëne

Personeel dat werkzaam is in de ruimtes waar eten bereid wordt, moeten er een perfecte persoonlijke hygiëne op nahouden. Ze moeten op de hoogte zijn van alle factoren die een risico kunnen zijn voor de voedselveiligheid. Personeelsleden moeten hiervoor speciaal opgeleid worden.

Onder persoonlijke hygiëne wordt verstaan:

 • Het dragen van aangepaste en schone kleding
 • Het bedekken van haar met haarnetjes

 • Het niet dragen van horloges en andere sieraden

 • Niet roken, krabben, spugen, het haar en/of het aangezicht aanraken en eten

 • Het wassen van handen - vooral na het aanraken van rauw vlees, afval, cash geld, telefoons of deurklinken of na een toiletbezoek

 • Niet met voeding werken bij ziektes zoals diarree, overgeven, besmettelijke ziektes of huidinfecties

Voeding

Alle rauwe ingrediënten moeten veilig verwerkt worden. Ze mogen niet besmet zijn door iets waardoor het eindproduct ongeschikt zou worden voor consumptie en dus niet langer zou voldoen aan de normen van de voedselveiligheid.

De faciliteiten voor opslag, verwerking en transport van voedsel moet het voedsel beschermen tegen elke vorm van besmetting. Dit omvat ook contact met ongedierte of huisdieren. Ook moeten er procedures geformuleerd worden die de vermenigvuldiging van bacteriën beperken.

Temperatuur

De temperatuur van voeding en de tijd die nodig is om die temperatuur te bereiken, kan gespecificeerd worden voor de verschillende stadia van de bereiding. Dit kan bijvoorbeeld volgende zaken bevatten: opslag vóór de bereiding, opslag na de bereiding, wanneer het eten warm geserveerd wordt, wanneer het eten koud geserveerd wordt na de bereiding en wanneer het eten opgewarmd wordt.

Ontdooien

Ontdooien brengt altijd risico’s met zich mee: ontwikkeling van toxische stoffen en aanmaak van bacteriën. Sommige voedingsproducten zoals vlees geven bij ontdooiing water af. Dit kan op andere voedingswaren druppelen en zo het eten en oppervlakken besmetten. Het is belangrijk om de voorschriften in verband met voedselveiligheid te respecteren en op elk moment de vereiste temperatuur voor de bewaring van voedsel te waarborgen.  

Verpakking

Het materiaal dat gebruikt wordt voor het verpakken en inpakken van voeding moet bewaard worden op een plaats waar het niet besmet kan worden zodat het te allen tijde gebruikt kan worden om in contact te komen met eten.

Opleiding personeel

Personeel dat in aanraking komt met voedsel moet opgeleid worden in voedselhygiëne zodat ze op de hoogte zijn van de vereisten waaraan voldaan moet zijn voor consumptie door de mens.  


Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login