Ongediertebestrijding in de voedingsmiddelenindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

Neem contact met ons op via 0800 237 8745  of mail ons

Voedingsmiddelen industrie

Het is voor de voedingsmiddelenindustrie, waar de vervaardiging en/of verpakking van voedingsmiddelen en drank plaatsvindt, van cruciaal belang dat er op hygiënische wijze wordt gewerkt. Ongedierte is in deze sector dan ook zeer onwenselijk. Vervuiling of besmetting van levensmiddelen door ongedierte is een risico voor de volksgezondheid en kan ervoor zorgen dat u (tijdelijk) uw productie stil moet leggen.

De voedingsmiddelenindustrie wordt streng geauditeerd en moet aan zeer veel hygiëne- en kwaliteitseisen voldoen. Deskundige ongediertebeheersing en ongediertebestrijding is noodzakelijk om aan de strenge auditnormen te kunnen voldoen en de voedselveiligheid te kunnen garanderen. Uw productieprocessen moeten van onberispelijke kwaliteit zijn en dit moet u te allen tijde kunnen bewijzen aan auditerende instanties, de bedrijven aan wie u levert en aan hun klanten.

Innovaties in ongediertebestrijding

Plaagdieren die belangrijke hygiëne- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen zijn niet alleen muizen en ratten maar ook plagen van bijvoorbeeld vliegende insecten en verschillende soorten voorraadinsecten, die zich graag ontwikkelen in uw voedselvoorraden. Om deze plaagdieren een stap voor te blijven, blijft Rentokil Pest Control innovatieve producten ontwikkelen.

PestConnect

Om u 24/7 te beschermen tegen muizen hebben wij PestConnect ontwikkeld, een geïntegreerd alarmerings- en bestrijdingssysteem tegen muizen (incl. snelle respons). PestConnect zorgt ervoor dat u te allen tijde kunt aantonen of en op welk moment u last heeft gehad van muizen. De muizenval vangt muizen op zeer hygiënische wijze en rapporteert dit via PestConnect direct aan onze bestrijdingstechnicus. In overleg met u, komt onze bestrijdingstechnicus op een voor u geschikt moment de muis uit de val verwijderen.

myRentokil

Met ons digitale rapportage systeem myRentokil, kunt u 24/7 de status van uw ongediertebestrijding en -preventie inzien. myRentokil is een zeer gemakkelijke tool om te gebruiken bijvoorbeeld tijdens een audit en neemt daarmee ook veel werk uit uw handen.

Lumnia

Voor vliegen en andere vliegende insecten hebben wij technologische innovaties zoals de Lumnia insectenlamp. Deze lamp met ledtechnologie is speciaal ontwikkeld voor bedrijfstoepassingen in gevoelige ruimtes en in klantomgevingen. De Lumnia insectenlampen bestrijden vliegende insecten op zeer hygiënische wijze waardoor het risico op besmetting drastisch wordt geminimaliseerd. Dankzij de kleefrol is het zelfs mogelijk om vangstanalyses te doen.

Preventieve maatregelen tegen ongedierte

Veel soorten ongedierte wordt aangetrokken tot voedsel en de schuilplaatsen die aanwezig zijn in voedselproductievoorzieningen. Ongedierte kan op vele punten de voedselvoorzienings- en productiefaciliteiten binnendringen, waar ze oppervlakken, materialen, apparatuur en voedingsmiddelen kunnen vervuilen. Maatregelen tegen ongedierte zijn onder andere:

 • Het implementeren van een Integrated Pest Management programma (IPM) onder de controle van een bevoegde persoon;

 • Het inspecteren van binnenkomende materialen: grondstoffen, ingrediënten, verpakkingen, containers en voertuigen op de aanwezigheid van ongedierte.
 • Toegang tot voedsel en water onmogelijk maken:
  • Voedselopslag en containers ongediertebestendig te maken;

  • Verwijdering van stilstaand water;
  • Afval weggooien in ongediertebestendige containers en opslagruimten schoon houden.
 • Het voorkomen van toegang: regelmatige inspecties en onderhoud van voorzieningen om te voorkomen dat ongedierte toegang krijgt via ramen, afvoerleidingen, openingen, schermen, deuren, leidingen, en daken;

 • Het voorkomen dat ongedierte zich kan vestigen in de buurt van gebouwen door de begroeiïng rondom het pand laag te houden;
 • Monitoring, detectie, rapportage en documentatie van ongedierte;
 • Inachtneming van ongedierte eliminatie maatregelen en documentatie van activiteiten zoals voorgeschreven door de beste gebruiken en wetgeving;

Kwaliteitsinspecties (QA)

Rentokil heeft gespecialiseerde kwaliteitsinspecteurs in dienst, die beschikken over een hoog kennisniveau van alle soorten plaagdieren. Deze kwaliteitsinspecteurs kunnen bij u een QA (Quality Assurance) inspectie uitvoeren om een gedetailleerd overzicht te maken van uw situatie met betrekking tot ongedierte. De kwaliteitsinspecteur maakt van zijn inspectie een uitgebreide QA rapportage. Het doel van de QA rapportage is u een duidelijk beeld te geven van uw situatie, met daarbij actiepunten die snel moeten worden opgevolgd. De QA rapportage kan worden gebruikt als rapportagetool voor het eigen management of voor auditerende instanties.

Plaagdier Risico Inventarisatie

Elk stadium van de voedselproductieketen vereist een eigen, specifiek plan van aanpak, waarin de Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) de basis is waarop de verdere inrichting van de aanpak wordt bepaald. De PRI geeft een inventarisatie weer van de risico’s op ongedierte, waardoor het voor u inzichtelijk wordt waar u uw pand en ruimtes specifiek moet verbeteren om plaagdieren te voorkomen. De PRI wordt opgebouwd uit een aantal scores, zodat u een trendanalyse kunt maken. De PRI maakt inzichtelijk waar u vooruitgang of achteruitgang heeft geboekt ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast wordt beoordeeld volgens de vereiste van o.a. de BRC of uw bestrijdingsplan nog voldoet.

Pest Awareness Training

Wij kunnen uw bedrijf ook ondersteunen door het geven van Pest Awareness trainingen aan uw personeel. Tijdens deze training delen wij onze kennis en expertise op het gebied van plaagdierpreventie met uw personeel. In de voedingsmiddelenindustrie, waarin hygiëne en kwaliteit erg belangrijk is voor de bedrijfsvoering, is het belangrijk dat uw personeel bewust is van de risico’s van plaagdieren en hoe dit voorkomen kan worden.

Professionele ongediertebestrijding door Rentokil Pest Control

De bestrijdingstechnici van Rentokil voeren periodieke inspecties bij u uit en maken hier rapportages van. Tijdens onze periodieke inspecties zullen onze gespecialiseerde bestrijdingstechnici met u samenwerken om in elk stadium van uw productieketen een efficiënt weringsplan uit te werken. Ze geven u advies over de verschillende maatregelen die u kunt nemen om te voorkomen dat plaagdieren problemen opleveren. Indien nodig voeren zij bestrijdingsactiviteiten uit die u bent overeengekomen of zij adviseren u over de aanpak.

De voedingsmiddelenindustrie is zeer tevreden over het pro-actief pest management van Rentokil Pest Control. Wij werken en rapporteren volgens de HACCP voorschriften en volgens de normen en regels die uw auditerende instantie, zoals BRC of AIB, stelt op het gebied van ongediertebestrijding. Daarnaast zijn wij ISO 22000 gecertificeerd. Onze aanpak omvat diensten die speciaal ontworpen zijn om te voldoen aan de behoeften van de voedingsindustrie. Deze proactieve aanpak tilt plaagdierpreventie en -bestrijding in de voedingsmiddelenindustrie naar een volledig nieuw niveau. Via het online rapportagesysteem myRentokil rapporteren wij onmiddellijk incidenten, kunt u onze aanbevelingen inzien en geven wij u een compleet, transparant auditoverzicht van alle problemen waarmee u werd geconfronteerd alsook van de efficiëntie van uw plaagdierwering.

Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login