Ongedierte-inspecties

Neem contact met ons op via 0800 237 8745  of mail ons

Ongedierte-inspecties

Plaagdier Risico Inspectie

Een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) houdt het te inspecteren bedrijf onder de loep. Met name bedrijven die te maken hebben met audits, hebben met deze inspectie een waardevol document, ofwel een zogenaamde nul-meting. Binnen BRC wordt de PRI als zeer waardevol gezien. Maar ook voor bedrijven die graag willen weten hoe de situatie op het gebied van plaagdierbestrijding en plaagdierpreventie nu is, is de PRI zeer waardevol.

De PRI wordt uitgevoerd door een kwaliteitsinspecteur of door een Senior Service Technician van Rentokil, afhankelijk van uw situatie. De PRI geldt als 0-meting en vervolgmeting waarin alle risico’s en risicogebieden met betrekking tot de aanwezigheid van plaagdieren in kaart worden gebracht. Tevens geeft de PRI aanbevelingen en adviezen om plaagdieren te voorkomen. Daarnaast wordt het huidige bestrijdingsplan getoetst aan de actuele afnemerseisen en auditrichtlijnen.

De PRI voorziet in een globale check op alle facetten bij ieder bedrijf. Indien u reeds plaagdierbestrijding geregeld heeft, bekijken en beoordelen we deze. We beschrijven hoe u de hygiëne op dit moment heeft geregeld. En we kijken naar de bouwkundige staat van uw pand, zowel binnen als buiten. Tevens geven we u meer inzicht in de omgeving waarin uw pand staat, brengt dit risico's met zich mee?

Natuurlijk ontbreekt binnen de PRI de "normale" inspectie niet, alles geënt op een risicobepaling en volledig onafhankelijk van de bestrijder. Zo wordt duidelijk of het in bedrijf zijnde beheersplan tegen plaagdieren voldoende is, dan wel aangepast dient te worden.

De PRI wordt uitgewerkt in een rapportage, ondersteund met foto’s. Met deze rapportage heeft u een helder overzicht van uw huidige status op het gebied van plaagdierbestrijding en plaagdierwering.

Kwaliteitsinspecties QA

Rentokil beschikt over een QA-afdeling met gespecialiseerde QA-inspecteurs (kwaliteitsinspecteurs), die een uitgebreide kennis hebben op het gebied van plaagdieren, plaagdierpreventie en plaagdierbestrijding. De kwaliteitsinspecteurs zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van gedetailleerd onderzoek naar de oorzaak van eventuele problemen en het doen van praktische aanbevelingen om problemen in de toekomst te voorkomen.

Onze kwaliteitsinspecteurs ondersteunen de bestrijdingstechnici in hun werkzaamheden, door diepgaande inspecties uit te voeren, waarin productieprocessen en plaagdierrisico’s worden geanalyseerd.

Wat houdt een QA-inspectie in?

QA staat voor Quality Assurance, ofwel: Het zekerstellen/verzekeren van de huidige kwaliteit van onze dienstverlening bij de klant. Een QA biedt bedrijven een uiterst gedetailleerd overzicht van de situatie met betrekking tot (het risico op) plaagdieren binnen de onderneming. Het kan gezien worden als nul-meeting, risico-inventarisatie of controle op voortgang van aanbevelingen uit voorgaande inspecties (voortgangsrapportage), en kan worden gebruikt als rapportagetool voor het eigen management of auditerende instanties.

De kwaliteitsinspecteur voert een uitgebreide, grondige inspectie uit in uw bedrijf en op uw terrein en analyseert de bedrijfsprocessen op plaagdierrisico's. De bevindingen worden uitgewerkt in een uitgebreide rapportage.

Afhankelijk van uw situatie kan Rentokil één of meerdere keren per jaar de inspectie uitvoeren. Het voordeel bij meerdere inspecties is dat de vooruitgang gemeten kan worden.

QA-rapportage

Aan de hand van de inspectie ontvangt u een advies op het gebied van de inrichting, bouwkundige staat, wering, huishouding, stapeling, hygiëne en ongedierte binnen uw bedrijf in relatie tot de aanwezige risico’s. De inspectie wordt uitgewerkt in een gedetailleerd verslag en voorzien van ondersteunende foto’s.

De rapportage beslaat de volgende onderwerpen:

  • Constateringen - Feitelijke constateringen ondersteund met foto’s.
  • Risico’s en gevolgen - Een uitleg van de huidige situatie en de mogelijke risico’s en gevolgen daarvan voor uw bedrijf.
  • Aanbevelingen - Aangegeven wordt welke maatregelen u kunt nemen voor zowel de korte als de lange termijn. Tevens worden er adviezen gegeven op het gebied van inrichting en bouwkundige status.

Het doel van de rapportage is om u een duidelijk inzicht geven in de oplosbaarheid van eventuele problemen, met daarbij aanbevelingen om de huidige situatie te verbeteren. Opvolging deze aanbevelingen resulteert in betere en prettigere werkomstandigheden voor uw medewerkers, minder verstoringen van de bedrijfsprocessen of -applicaties, en een hogere kwaliteit van uw core business, waarbij risico’s zoveel mogelijk zijn geëlimineerd.

Hoe kunnen we u helpen?

Rentokil bestrijdings- technicus

Altijd een vakbekwame ongediertebestrijder bij u in de buurt

Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login