0800 237 8745 Bel ons Verzoek om terug te bellen

10 manieren om voedselveiligheid te waarborgen

Er zijn verschillende factoren die voedselverwerkende bedrijven in acht moeten nemen om voedselveiligheid te kunnen waarborgen. Voldoen aan deze voedselveiligheidseisen helpt voedselvergiftiging als gevolg van de verspreiding van ziektes als Salmonella, E. coli en Campylobacter, voorkomen.

Hieronder vindt u 10 aandachtsgebieden die u en uw bedrijf helpen voldoen aan wet- en regelgeving op gebied van voedselveiligheid.

1. Locatie en ontwerp

Er moet rekening worden gehouden met het ontwerp en de locatie van een voedingsmiddelenbedrijf om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de eisen op gebied van voedselveiligheid. 

Gebieden die bekend staan als "hot spots" voor ongedierte en die gevoelig zijn voor verontreiniging moeten vermeden worden om het risico om besmetting te verkleinen.

Het BRC Global Standard for Food Safety zegt:

“The production site shall be of suitable size, location and construction, and be maintained to reduce the risk of contamination and facilitate the production of safe and legal finished products.”

Materialen die worden gebruikt voor de interne structuur van gebouwen moeten duurzaam zijn, voorkomen dat zich vuil ophoopt, gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden zijn, en dienen veilig te zijn voor werknemers.

2. Ontwerp van machines en productielijn

Het ontwerp van de productielijn dient altijd gemakkelijk onderhoud en schoonmaken van machines mogelijk te maken. Het dient tevens besmetting van de voedingsproducten en ingrediënten tijdens het productieproces te voorkomen.

Er moet ook rekening worden gehouden met het ontwerp van machines die gebruikt worden voor voedselverwerking om te voldoen aan voedselveiligheidseisen. Slechte ontwerpen kunnen resulteren in ophoping van voedselresten op verborgen plekken die moeilijk te reinigen zijn.

Er bestaan verschillende standaarden voor het ontwerp van machines, zoals de NSF equipment design standard, om er voor te zorgen dat de voedselverwerking met de hoogste hygiënestandaarden wordt uitgevoerd.

3. Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding speelt een belangrijke rol in voedselveiligheid. Insecten zoals kakkerlakken en vliegen kunnen ziektes verspreiden door voedsel te besmetten in alle productiestadia. Ook knaagdieren kunnen ziektes verspreiden en kunnen tevens schade toebrengen aan gebouwen, inrichting en machines. Voorraadinsecten kunnen schade toebrengen aan voedsel en dit ook besmetten tijdens het transport en opslag. 

Investeren in ongediertebestrijding en -preventie helpt voorkomen dat ongedierte uw pand binnendringt. Dit helpt u in het nakomen van voedselveiligheidseisen.

4. Afvalverwerking

Zorg dat er goede afvalcontainers, ruimtes voor afvalopslag en procedures voor de verwerking van afval bestaan. Dit voorkomt de opbouw van afval en daarmee overlast van ongedierte en het risico op besmetting van ingrediënten, producten en machines. Het BRC Global Standards for Food Safety biedt richtlijnen voor afvalverwerking om te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent voedselveiligheid. Het BRC stelt dat:

"Afvalverwerking dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke eisen om ophoping, risico op besmetting en het aantrekken van ongedierte te voorkomen.".

5. Schoonmaak

Stel schoonmaak- en desinfectieprogramma's op om u te verzekeren van correcte hygiënestandaarden en de kans op de verspreiding van ziektes te verkleinen. Hieronder valt een grondige schoonmaak en het desinfecteren van voedselbereidingsplaatsen, machines en keukengerei. Hierdoor elimineert u de micro-organismen die voedsel besmetten en voedselvergiftiging veroorzaken.

Door u te houden aan de correcte schoonmaakprocessen verkleint u tevens de kans op overlast van ongedierte zoals rattenmuizenvliegen en kakkerlakken in gebieden waar voedsel wordt bereid en verwerkt door het verwijderen van voedselbronnen en broedplaatsen.

6. Onderhoud

Proactief onderhoud van machines in de voedingsmiddelenindustrie zorgen ervoor dat alle machines goed blijven werken en dat de productie en verwerking van veilige voeding niet in het geding komt.

In een artikel van Food Safety Magazine staat dat verschillende ziektes die door voedsel worden overgedragen kunnen worden herleid naar mankementen aan machines als gevolg van achterstallig onderhoud. Hierbij wordt het voorbeeld gegeven van een botulisme-uitbraak in de jaren 80 die te wijten was aan slecht werkende machines voor het maken van blikverpakkingen.

Ongedierte zoals ratten en muizen kunnen grote schade zoals kortsluiting, brand en voedselbesmettingen veroorzaken door hun geknaag aan stroomkabels en omdat ze machines en onderdelen besmetten die in direct contact staan met voedselproducten. 

8. Milieuhygiëne

Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie maken gebruik van mogelijk schadelijke chemicaliën voor de schoonmaak. Er dient aandacht te worden besteed aan deze chemicaliën om de kans te verkleinen dat het milieu per ongeluk verontreinigd wordt tijdens het voedselverwerkingsproces. 

Maatregelen ten behoeve van de voedselveiligheid dienen te worden genomen om er voor te zorgen dat de chemicaliën op correcte wijze worden opgeslagen en gebruikt en de voedingsproducten niet besmetten.

9. Correcte verwerking, opslag en transport

Voedselveiligheid dient niet alleen in acht te worden genomen bij de productie en bereiding van voedingsmiddelen, maar ook tijdens de verwerking, opslag en transport, zowel voor inkomende als uitgaande goederen. Onder andere temperatuur, vochtigheid, hygiëne van voertuigen en verpakkingen, en zelfs cyberveiligheid zijn factoren die in acht genomen moet worden tijdens de verschillende stappen binnen de keten.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) biedt richtlijnen en hygiënecodes voor de hygiënische verwerking en transport van levensmiddelen voor alle sectoren van de voedingsmiddelenindustrie. Hier worden verschillende aanbevelingen gegeven om problemen op gebied van voedselveiligheid tijdens het transport en de distributie te voorkomen.

10. Training voor personeel

Door personeel te trainen op het herkennen van signalen van ongedierteoverlast, verkleint u de kans op voedselbesmetting. Het is wettelijk verplicht voor iedereen die voedsel bereidt, behandelt, verwerkt of verkoopt, om trainingen te volgen op het gebied van voedselveilighei en HACCP. 

Onderdelen waar personeel op getraind moeten worden zijn:

  • Handhygiëne
  • Richtlijnen voor veilige voedselopslag
  • Schoonmaak en hygiëne ten behoeve van voedselveiligheid
  • Ongediertebestrijding

Voorkom overdraagbare ziektes door ongedierte

Vertrouw op onze experts om op een effectieve manier ziektes door ongedierte te voorkomen.

  • Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu
  • Herken de signalen van ongedierte
  • Effectieve bestrijding voor bedrijven in alle sectoren en particulieren
Meer weten? Klik hier

Gerelateerde posts