Een veldmuis leeft in het veld, een bosmuis in het bos en de huismuis in huis. Dat zou nog eens een overzichtelijke realiteit zijn. Als ik bij de eerste begin, dan klopt het nog behoorlijk. Misschien...