Ratten zijn de meest schadelijke plaagdieren voor bedrijven. De bedrijfsrisico’s die ratten met zich meebrengen zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk ziektes die ratten kunnen verspreiden en de bedrijfsrisico’s die ratten met zich meebrengen....