Roofmijt biologische bloedluisbestrijding

Neem contact met ons op via 0800 237 8745  of mail ons

Bloedluis biologisch bestrijden

Bloedluis kan op diverse plekken in de stal gesignaleerd worden. Op de kip zelf is de luis vooral te vinden op de rug en/of de hals van de kippen. Daarnaast zijn alle kieren in de buurt van de rustplaats van uw kippen een goede broedplaats voor de bloedluis, net als naden.

Afhankelijk van het type stal, de stalinrichting, luchtvochtigheid en temperatuur zal de bloedluis zich sneller of minder snel voortplanten. Omdat een bloedluis 9 maanden zonder voedsel kan, overleeft deze een leegstand van een oud naar nieuw koppel gemakkelijk. Het risico op besmetting is dus groot. Preventieve bestrijding middels roofmijt helpt om een snelle, toenemende groei in bloedluis en daarmee overlast te voorkomen.

De werking van biologische bloedluisbestrijding

Rentokil Agro Pest Control bestrijdt bloedluizen op een biologische manier. Daarvoor worden roofmijten gebruikt. Roofmijten zijn de natuurlijke vijand van de bloedluis. De bloedluis is de prooi voor de roofmijt en vormt dus een voedselbron. Zowel bloedluizen als roofmijten bewegen zich op dezelfde manier. De roofmijt komt dus gemakkelijk op de moeilijk bereikbare plekken waar de bloedluis zich schuilhoudt en zoekt deze op. Op deze manier wordt de groei van de bloedluis geremd en neemt de besmetting af nog voor er overlast ontstaat.

Afhankelijk van de stalinrichting, het type stal, de vochtigheid en grootte wordt er samen met een adviseur van Rentokil gekeken naar de beste manier om de roofmijt uit te zetten in uw stal. Daarbij gebruiken we twee soorten roofmijt:
Taurus Pro – geschikt voor de meer drogere plaatsen, zoals het legnest.
Androlis Pro – geschikt voor de iets vochtigere plaatsen, die in aanraking komen met de mest.

Beide soorten roofmijt zijn speciaal geselecteerd en worden gekweekt onder ideale condities. Daarbij zijn ze 100% vrij van pathogenen.

Neem contact met ons op

Een preventieve aanpak en monitoring

De werkwijze van de bestrijding met roofmijt op de luizen bij kippen is gebaseerd op een preventieve inzet. De start van het bestrijdingsproces begint met het behandelen van een lege stal met de Taurus Pro. Afhankelijk van de stalinrichting wordt gewerkt met emmers roofmijt die handmatig verspreid moeten worden of flessen met Androlis Pro, welke opgehangen worden aan de stalinrichting. Vervolgens doen de roofmijten 24/7 en 365 dagen per jaar het werk en gaan ze op jacht naar de bloedluizen.

Toch zijn er invloeden (vochtigheid, temperatuursstijgingen) die zorgen voor een sterkte toename in bloedluis. Inspectie van de hoeveelheid bloedluis en structurele monitoring zijn noodzakelijk voor tijdige bijsturing in het aantal roofmijt ten opzichte van de hoeveelheid bloedluis.
Dit werpt vruchten af:

• Structurele monitoring werkt preventief en voorkomt het risico op overlast
• Het geeft vroegtijdige informatie over de status van de bloedluizen
• Monitoren geeft informatie voor een plaatselijke correctie
• Door tijdige correctie worden hoge bestrijdingskosten en grote tussentijdse behandelingen voorkomen

Het proces van biologische bloedluisbestrijding ziet er als volgt uit:

Cyclus bloedluisbestrijding

De voordelen van biologisch bestrijden met roofmijt

Het accent in de biologische bestrijding met roofmijt ligt op preventie; we helpen u overlast voorkomen en wel op de volgende manieren:


Effectieve bestrijding – vroegtijdige behandeling en bestrijding tijdens de termijn van het koppel vermindert bloedluis tot een minimum.
Voorkomen economische schade – voorkomen van hogere kosten door verhoogde voeropname, een verminderd legpercentage en een verhoogde eiprijs.
Geen overlast gedurende het koppel – de structurele werkwijze garandeert geen overlast gedurende de termijn van het koppel.
Geen grote tussentijdse behandelingen – de roofmijt doet zelf haar werk en zorgt voor rust onder de kippen.
Geen schadelijke stoffen – door de biologische aanpak behoudt u een goed stalklimaat zonder schadelijke stoffen of residuen.
Geen resistentie – de veilige aanpak zorgt dat er geen resistentie-opbouw is bij kippen.
Legale middelen – Alle middelen die gebruikt worden bij de bestrijding zijn geheel legaal en dat draagt bij aan uw imago.
Onschadelijk voor mens en milieu – het gebruik van de roofmijten heeft geen nadelige gevolgen voor mens en milieu en is 100% veilig.
Maakt chemisch bestrijden overbodig – chemische bestrijdingen die schadelijk kunnen zijn, behoren tot het verleden.

Vraag hier uw gratis inspectie aan

Neem direct contact op


Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login