Marten

Neem contact met ons op via 0800 237 8745  of mail ons

Steenmarters

De steenmarter is een prachtig diertje, maar hij kan heel wat schade veroorzaken. Buiten hun natuurlijke leefgebied in loofbossen, houden steenmarters zich namelijk ook op waar mensen wonen, omdat ze steeds op zoek zijn naar voedsel. Ze maken hun nest in schuren, op zolders, in stallen en garages en vaak ook onder de motorkap van de auto waar ze kabels en leidingen doorknagen. In stedelijk gebieden veroorzaken steenmarters vaak enorme overlast.

Overlast veroorzaakt door steenmarters

Steenmarters zijn knabbelen aan alles wat op hun weg ligt. Ze kunnen heel wat knaagschade veroorzaken. Typische tekenen van probleem met steenmarters zijn:

  • Doorgeknaagde autokabels en –leidingen - Steenmarters houden van de warmte van een automotor en kruipen graag onder de motorkap waar één van zijn favoriete bezigheden bestaat uit slapen en autokabels doorknagen. In de meeste gevallen is uw auto onbruikbaar er moet deze gerepareerd worden.

  • Lawaai - Steenmarters zijn nachtdieren. Jonge steenmarters zijn erg speels en lopen elkaar achterna. Bovendien verjaagt moeder-steenmarter haar jongen uit het nest als ze volwassen genoeg zijn. Ze doet dit door te vechten en luidkeels te schreeuwen. Het is vaak door het lawaai dat ze maken dat de inwoner van het huis merkt dat er steenmarters in huis zijn.

  • Gaten in isolatie - Steenmarters maken hun nest daar waar het warm is, dus isolatiemateriaal is een ideale plek voor hen. Ze knagen gaten in de isolatie van uw woning (bijvoorbeeld onder het dak) waardoor er energie verloren gaat.

  • Kenmerkende geur - Steenmarters urineren en ontlasten zich steeds op dezelfde plek. Na een tijd veroorzaakt dit een sterke geurhinder. Bovendien nemen ze prooien mee naar hun nest. De niet opgegeten resten verrotten, produceren stank en trekken ongedierte aan – vooral vliegen.

  • Dode dieren - Steenmarters zijn voor mensen niet gevaarlijk, maar ze houden wel van kippen, vogels en eenden. In de buurt van een kippenhok, een volière of een vijver kan het dus voorkomen dat zij de dieren aanvallen en doden om op te eten.

Verbodsbepaling

De steenmarter is een beschermde inheemse diersoort volgens de Wet Natuurbescherming. Op grond van de Wet Natuurbescherming is het verboden om beschermde inheemse diersoorten:

  • te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
  • opzettelijk te verontrusten;
  • nest, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Voor het verstoren van het leefgebied van de steenmarter is een ontheffing nodig.


Hoe kunnen we u helpen?

Vind uw dichtstbijzijnde vestiging

Vul postcode in

Neem contact met ons op

0800 237 8745

Neem contact met ons op

Contact formulier

Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login