Overgangsregeling buitengebruik anticoagulantia

Medio 2014 heeft het Ctgb de toelatingen van anticoagulantia voor professioneel gebruik ingeperkt tot gebruik binnen gebouwen. Voor de geschrapte toelating (‘buitengebruik’) is per individueel middel nog een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld van 3 respectievelijk 6 maanden. Na het verloop van de opgebruiktermijn is het in beginsel niet mogelijk om de middelen buiten gebouwen toe te passen.

Overgangsregeling voor gebruik van anticoagulantia voor bestrijding van ratten om gebouwen

Het Ctgb heeft echter een overgangsregeling getroffen op grond waarvan het onder voorwaarden mogelijk is om anticoagulantia te gebruiken buiten gebouwen voor de bestrijding van ratten. Deze tijdelijke regeling is getroffen met het oog op de ontwikkeling van een bedrijfscertificering door veldpartijen. De bedrijfscertificering richt zich specifiek op het buitengebruik van anticoagulantia en gaat uit van de beginselen van Integrated Pest Management (IPM). Door middel van de bedrijfscertificering kunnen de risico’s van het buitengebruik van anticoagulantia voor de bestrijding van ratten afdoende en aantoonbaar worden beperkt. Dat betekent dat het Ctgb de middelen opnieuw kan toelaten, onder de voorwaarde dat het middel wordt gebruikt door voor dit gebruik gecertificeerde bedrijven. De verwachting is dat het bedrijfsleven zich in de loop van 2016 kan certificeren. Om deze tijd te overbruggen heeft het Ctgb de overgangsregeling getroffen. De overgangsregeling vervalt per 1 januari 2017. Vanaf dat moment is het alleen voor bedrijven die gecertificeerd zijn voor IPM-buitengebruik toegestaan om anticoagulantia buiten te gebruiken voor de bestrijding van ratten.

Voorwaarden in de overgangsregeling

De overgangsregeling houdt in dat toelatinghouders een uitbreiding van de toelating moeten aanvragen. In het gebruiksvoorschriften zal worden opgenomen dat het gebruik van het middel buiten gebouwen uitsluitend is toegestaan als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM. Daarnaast wordt toegevoegd dat het middel tot 1 januari 2017 alleen mag worden gebruikt door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze melding gebruikt de ILT om te kunnen controleren of in de overgangsperiode het gebruik buiten juist wordt toegepast. Dit betekent dat eerst preventieve maatregelen (wering toepassen van vallen/klemmen) genomen moeten worden en pas als laatste redmiddel chemische middelen mogen worden ingezet. Ook is dit een stimulans voor bedrijven om bewust om te gaan met rodenticiden. Na 1 januari 2017 mag het middel alleen buiten worden toegepast door bedrijven die daadwerkelijk gecertificeerd zijn

Melden

Rentokil wenst anticoagulantia om gebouwen toe te passen voor de bestrijding van ratten, en heeft zich daarom gemeld bij de ILT. Het de medewerkers van Rentokil daarom toegestaan om de daarvoor toegelaten anticoagulantia buiten gebouwen toe te passen voor de bestrijding van ratten, maar wel op een zorgvuldige wijze, conform de voorschriften van het desbetreffendetoelatingsbesluit van het Ctgb. Dit geldt vanzelfsprekend uitsluitend voor de medewerkers die op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport


Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login