Ongedierte in het nieuws ratten

Bezorgt alleen de gedachte aan ratten en muizen u al rillingen over de rug? Wordt u uit uw slaap gehouden door knagende en rennende viervoeters op zolder? Lees meer over de meest voorkomende rattensoort in Nederland de bruine rat.

Bruine rat

Rattus norvegicus

Het ongedierte dat deze keer belicht wordt, is de bruine rat.

Hij komt pas relatief kort in Europa voor namelijk sinds begin 18de eeuw. Hij graaft gangen in de nabijheid van gebouwen en heeft een voorkeur voor landelijke gebieden. In stedelijke omgevingen heeft de mens meestal zelf gezorgd voor kant-en-klare holen, in de vorm van riolen, afvoerbuizen en verschillende ondergrondse gangen. Ze maken ook gebruik van rivieroevers, spoorbeddingen en andere plaatsen die schuilgelegenheid bieden. Bij bouwkundige gebreken komen ze onder gebouwen voor.

Uiterlijk

In het wild levende bruine ratten worden zo’n 22-30 cm lang, plus een staart van 16-20 cm. De staart van een bruine rat is korter dan zijn lichaam en is aan de onderkant meestal lichter van kleur. De aanblik van een 'naakte' staart doet veel mensen griezelen. Hun normale gewicht schommelt rond de 500 gram.

Levenscyclus

Een bruine rat brengt 7 tot 10 jongen ter wereld na een draagtijd van 3 weken. De jongen worden 4 weken gezoogd en na slechts 3 maanden zijn ze zelf al geslachtsrijp. Een vrouwtjesrat kan maximaal 15 worpen ter wereld brengen. Jonge ratten kunnen ver van hun geboorteplaats afdwalen op zoek naar een nieuw territorium of een partner. In de zomer, wanneer de populaties toenemen en er meer voedsel is, trekken de ratten naar het platteland om dan bij het begin van de winter terug te keren naar boerderijen en woningen.

Men gaat er van uit dat wilde bruine ratten gemiddeld 40 jongen per vrouwtje krijgen die zich op hun beurt ook weer voortplanten.

Biologie

Bruine ratten kunnen behalve goed graven ook goed zwemmen. Langs de rivier de Po in Italië leeft een rattenpopulatie die geleerd heeft om naar zoetwatermosselen te duiken. Ze kunnen aan de binnenzijde van regenpijpen omhoog klimmen en komen soms zelfs via toiletpotten woningen binnen.

Het gezichtsvermogen van ratten en muizen is beperkt, ze kunnen slechts op korte afstand scherp zien; bovendien zijn ze kleurenblind. Voor knaagdieren is de tastzin het belangrijkste zintuig. De vibrissae of snorharen zijn het belangrijkste orgaan voor deze tastzin, hoewel de rat over heel zijn pels ook tastharen heeft. Dankzij deze tastzin vinden knaagdieren hun weg op de donkere plaatsen waar ze wonen. De haren op de flanken van de dieren zorgen ervoor dat ze dicht bij schuilplaatsen zoals muren kunnen blijven, waar het normaal gezien veiliger is en ze beter verscholen zitten. Deze beweging die via de tastzin wordt geleid, noemen we ‘thigmotaxis’.

De smaakzin van een knaagdier toont gelijkenis met dat van de mens. Ze kunnen echter de zeer bittere stof ‘Bitrex’ niet proeven. Deze stof wordt toegevoegd aan de ratten- en muizenlokazen van Rentokil om te voorkomen dat kinderen van het bestrijdingsmiddel eten.

Hoewel ze gevoelig zijn voor geluiden op frequenties die voor mensen hoorbaar zijn (tot 20 kHz) kunnen ratten ook geluiden van een veel hogere frequentie (tot 100 kHz) horen. Ratten brengen zelf ultrasone geluiden voort om onderling te communiceren. Er zijn ultrasone apparaten in de handel om knaagdieren af te schrikken maar onderzoek in laboratoria heeft aangetoond dat deze apparatuur niet werkt.

Alle knaagdieren hebben snijtanden die hun hele leven blijven doorgroeien. Door te knagen aan hard voedsel of harde materialen als elektriciteitskabels moeten ze hun snijtanden kort houden. Met tot zes beten per seconde kunnen ratten met deze tanden snel barrières doorbreken om zichzelf de toegang te verschaffen tot nieuwe gebouwen of nieuwe plaatsen in een gebouw.

Voedsel

Bruine ratten eten zowat alles wat eetbaar is. Bij aanbod van verschillende soorten voedsel zoeken ze het beste voedsel uit: granen, knolgewassen, groenten, fruit, vis, etc. Er zijn gevallen bekend dat ratten er in een supermarkt steeds met de biefstuk van door gingen. Ratten eten 20-30 gram voedsel per dag en moeten dagelijks water drinken (60 ml).

Ziekten

Bruine ratten kunnen via hun urine de Ziekte van Weil overdragen. Daarnaast verspreiden ze micro-organismen die voedselvergiftiging kunnen veroorzaken (Salmonella, Campylobacter). Op boerderijen zijn ze schadelijk omdat ze allerlei veeziekten als varkenspest, vogelpest en mond- en klauwzeer over kunnen brengen op vee.

Denkt u dat u een rattenprobleem heeft?

Kijk dan op onze site bij rattenbestrijding.


Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login