Elintarviketuholaiset

Soita meille 0207893205  tai lähetä sähköpostia

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa vuodesta 1932

Täytämme alan korkeimmat laatuvaatimukset

Meillä on ainutlaatuisia, innovatiivisia ratkaisuja tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Miten päästä eroon elintarviketuholaisista

Varastotuholaiset elävät usein ihmisruoassa. Näiden hyönteisten torjumiseksi ruoka on vietävä pois tai hävitettävä sillä tavalla, että se ei levitä tuholaisten esiintymistä, tai käsiteltävä tavalla, joka ei aiheuta vaaraa käytölle.
Rentokilin tarjoamat ammattimaiset palvelut voivat auttaa yritystäsi tehokkaalla hallinnalla. Me takaamme mahdollisimman vähän häiriötä toiminnallesi ja terveys-, turvallisuus- ja elintarvikelainsäädännön täyden noudattamisen. 

Rentokilin tarjoama varastotuholaisten hallinta

Hallintaprosessimme keskittyvät kolmeen tärkeimpään näkökohtaan tuholaisongelman ratkaisemiseksi tehokkaasti Ne kattavat estämisen, monitoroinnin ja torjunnan.

Varastotuhohyönteisten estämismenetelmät

Ensimmäinen suojauskeino on estää näiden hyönteisten pääsy toimitiloihisi.
Tiukkoja hygieniastandardeja ja puhtautta on noudatettava kaikkina vuodenaikoina ja etenkin lämpiminä kuukausina, jolloin lämpötila voi jouduttaa tuholaisten kehitystä. 

 • Lämpötilan säätö. Pidä varastojen lämpötila mahdollisuuksien mukaan 16 asteessa tai alle ja suhteellinen kosteus 30 %:ssa tai alle. 
 • Varmista, että tiukkoja hygieniastandardeja, puhtautta ja hyvää taloudenhoitoa noudatetaan. -Siivoa ruokajäämät kuten roiskeet ja pölykertymät tiloista, koneista, laitteista, varastosta ja kuljetusajoneuvoista. 
 • Kaikki varasto- ja ruoka-aineet tulee säilyttää poissa lattialta ja seinistä puhdistuksen ja tarkastusten helpottamiseksi. 
 • Säilytä raaka-aineet kestävissä pakkauksissa. Riittävän kestävät tai ilmatiiviit pakkaukset voivat estää tuholaisten pesiytymisen elintarvikelaitoksiin kuten elintarvikejalostuslaitoksiin, varastorakennuksiin, leipomoihin, varastoalueille ja asuinrakennuksiin. 
 • Asenna tiukasti kiinnittyvät hyönteisverkot tai verkko-ovet ja pidä ne hyvässä kunnossa.
 • Jätehuolto. Varmista, että jätesäkit on suljettu, roskalavat puhdistettu ennen luovuttamista ja että ne pidetään suljettuina paitsi jätteen lisäämisen aikana. Puhdista ulkoviemärit, lokakaivot ja rasvamontut. Jäte tai roiskeet ovat ravinnon lähteitä ja mahdollisia turvapaikkoja.

Valppaat tarkastukset ja valvonta

Tuhohyönteisten esiintymät tiloissa voivat olla rajoittuneita pienelle alueelle kuten raaka-ainepusseihin tai -lavoihin, mutta huomaamatta jääneet esiintymät voivat levitä nopeasti kaikkialle tiloihin. Sen vuoksi on tärkeää, että valppaat, säännölliset tarkastukset ja valvonta ovat erottamaton osa tuhohyönteisten käsittelyä.

 • Tarkasta saapuvat raaka-aineet. Saapuvat raaka-aineet tulee tarkastaa elävien tuholaisten esiintymien varalta kaukana päävarastoalueelta. Jos niitä löytyy, raaka-aine on välittömästi hylättävä ja palautettava toimittajalle.

 • Asenna valvontalaitteita. Valvontaan ja esiintymien paikantamiseen sisätiloissa on käytettävä loukkuja ja syöttejä. Ne antavat myös tietoja ongelman vakavuudesta ja lajityypeistä sekä käsittelyjen tehokkuudesta.

 • Käytä varastotuhohyönteisten feromonipyydyksiä. Nämä pyydykset ja muut liimasyötit on asennettava tiloihin. Ne toimivat myös esiintymien valvontalaitteina ja kun kiinniotetut lajit saavuttavat määritellyn lukumäärän, ne käynnistävät tarkoin määrätyt käsittelymenettelyt.

 • Asenna valoansoja kaikkiin tilan sisäosiin lentävien hyönteisten torjuntaa ja valvontaa varten. Kaupasta on saatavana ansoja, jotka perustuvat ultraviolettivaloon, joka houkuttelee joitakin mutta ei kaikkia tuholaisia. Tallennetut tiedot voivat myös auttaa varastotuholaisten tarkkailua. Ansaan voi lisätä feromonisyöttejä.

 • Tekemiemme tarkastusten lisäksi suosittelemme, että myös henkilökuntasi tarkkailee rutiininomaisesti, jotta tuholaisongelma voidaan havaita ajoissa.

Tehokas torjunta hyväksytyillä torjunta-aineilla

Jos tuholaisia löydetään, torjuntamenetelmiin kuuluu joko pieniä yksittäisiä käsittelyjä tai jos tuholaisia esiintyy laajamittaisesti ja kaikkialla tiloissa, kaikki toimitilat on ehkä tarpeen käsitellä tilakäsittelyillä. Tuotteiden saastumisen estäminen on meille ykkösasia. Palvelumme sisältävät seuraavat seikat:

 • Pölytys - voidaan käyttää tiettyjä pölytteitä, joilla on torjunta-aineominaisuuksia. Jotkin niistä ovat luonteeltaan mekaanisia ja ne syövyttävät hyönteisen orvaskesiä ja aiheuttaa niiden kuivumisen.

 • Kohderuiskutus - kohdistetut rakojen ja kolojen käsittelyt voivat olla hyödyllisiä estämään paikallistettujen varastotuholaisten esiintyminen. Onnistuminen riippuu asianmukaisesta pääsystä ja irtonaisten tai pusertuneiden jäämien puhdistamisesta. Vain hyväksyttyjä aineita saa käyttää ja tuotteiden saastuminen on estettävä.

 • Automaattiset aerosolin ruiskutuslaitteet - nämä laitteet suihkuttavat mitatun annoksen aerosolia ajastetuin väliajoin ilmaan. Vain pyretriinivalmisteita tulisi käyttää, koska niiden nisäkäsmyrkyllisyys on alhainen, mutta ne ovat kohtuullisen tehokkaita varastotuholaisia vastaan. Kokemus osoittaa, että sijoittaminen, verkkorakenne, jakelu ja ylläpito ovat tärkeitä hyötytehon saavuttamiseksi.

 • Rakoruiskutukset - prosessi- tai varastoympäristöjen rakojen käsittely uturuiskutuksella. Pienet pisarat sisältävät hyväksyttyjä torjunta-aineita, jotka ovat hyödyllisiä ristiesiintymien hillitsemissä ja estämisessä. Hyväksytyn torjunta-aineen suihkuttamiseen voidaan käyttää lämpö- tai kylmäsumuttimia (2–30 mikrometrin pisaraa) tai joissakin tapauksissa sumuttimia (20–80 mikrometrin pisaraa).

 • Ulkopuoliset esiintymät - jos ulkopuolisia esiintymiä on havaittu, voi olla välttämätöntä käsitellä hyönteisten esiintymispaikat rakennusten ja varastojen ulkopuolella käyttämällä hyväksyttyjä hyönteismyrkkyjä. Havaitun esiintymän käsittely jäljelle jääneellä hyönteismyrkyllä voi vähentää varastotuholaisia.

 • Valvotut olosuhteet - joissakin tapauksissa, jolloin kaasutusainetta (kaasumaista ainetta) ei voi käyttää, saastunut raaka-aine voidaan sijoittaa suuriin lämpökontteihin. Kaikkien hyönteisten kehitysvaiheet kuolevat, kun materiaali lämmitetään 60 asteeseen Celsiusta 30 minuutiksi.

 • Soita Rentokilille numeroon 020 789 3205 tai ota meihin yhteyttä verkossa selvittääksesi, miten tehokkaat ratkaisumme voivat pitää varastotuhohyönteiset poissa yrityksestäsi.