if('undefined'!=typeof xajax.debug){xajax.debug.text=[];xajax.debug.text[100]='ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ';xajax.debug.text[101]='ГРЕШКА: ';xajax.debug.text[102]='XAJAX ДЕБЪГ СЪОБЩЕНИЕ:\n';xajax.debug.text[103]='...\n[ДЪЛЪГ ОТГОВОР]\n...';xajax.debug.text[104]='ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИ';xajax.debug.text[105]='ИЗПРАТЕНИ [';xajax.debug.text[106]=' байта]';xajax.debug.text[107]='ИЗВИКВАНЕ: ';xajax.debug.text[108]='Адрес: ';xajax.debug.text[109]='ИНИЦИАЛИЗИРАНЕ НА ЗАЯВКАТА';xajax.debug.text[110]='ОБРАБОТВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ [';xajax.debug.text[111]=']';xajax.debug.text[112]='НЯМА ПАРАМЕТРИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ';xajax.debug.text[113]='ПОДГОТВЯВАНЕ НА ЗАЯВКАТА';xajax.debug.text[114]='СТАРТИРАНЕ НА XAJAX ПОВИКВАНЕТО (остаряло: вместо това използвай xajax.request)';xajax.debug.text[115]='СТАРТИРАНЕ НА XAJAX ЗАЯВКАТА';xajax.debug.text[116]='Няма регистрирани функции, които да обработят заявката ви на сървъра!\n';xajax.debug.text[117]='.\nПровери за съобщения за грешки на сървъра.';xajax.debug.text[118]='ПОЛУЧЕНИ [статус: ';xajax.debug.text[119]=', размер: ';xajax.debug.text[120]=' байта, време: ';xajax.debug.text[121]='мсек]:\n';xajax.debug.text[122]='Сървъра върна следния HTTP статус: ';xajax.debug.text[123]='\nПОЛУЧЕНИ:\n';xajax.debug.text[124]='Сървъра върна пренасочване към:
';xajax.debug.text[125]='ГОТОВО [';xajax.debug.text[126]='мсек]';xajax.debug.text[127]='ИНИЦИАЛИЗИРАНЕ НА ОБЕКТА НА ЗАЯВКАТА';xajax.debug.exceptions=[];xajax.debug.exceptions[10001]='Невалиден XML отговор: Отговора съдържа непознат таг: {data}.';xajax.debug.exceptions[10002]='GetRequestObject: Няма XMLHttpRequest, xajax е изключен.';xajax.debug.exceptions[10003]='Препълване на опашката: Обекта не може да бъде сложен на опашката, защото тя е пълна.';xajax.debug.exceptions[10004]='Невалиден XML отговор: Отговора съдържа неочакван таг или текст: {data}.';xajax.debug.exceptions[10005]='Невалиден адрес: Невалиден или липсващ адрес; автоматичното откриване неуспешнп; please specify a one explicitly.';xajax.debug.exceptions[10006]='Невалидна команда в отговора: Получена беше невалидна команда като отговор.';xajax.debug.exceptions[10007]='Невалидна команда в отговора: Командата [{data}] е непозната.';xajax.debug.exceptions[10008]='Елемент с ID [{data}] не беше намерен в документа.';xajax.debug.exceptions[10009]='Невалидна заявка: Параметъра с името на функцията липсва.';xajax.debug.exceptions[10010]='Невалидна заявка: Липсва обекта на функцията.';} if('undefined'!=typeof xajax.config){if('undefined'!=typeof xajax.config.status){xajax.config.status.update=function(){return{onRequest:function(){window.status='Изпращане на заявка...';}, onWaiting:function(){window.status='Изчакване на отговор...';}, onProcessing:function(){window.status='Изпълнение...';}, onComplete:function(){window.status='Готово.';} } } } }