70 10 33 12 Ring på Kontakt Os

Levnedsmiddelindustrien

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30

Din sikkerhed for at vi overholder branchens højeste standarder

Medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

Hos Rentokil forstår vi, at det er altafgørende at opretholde et skadedyrsfrit miljø i din levnedsmiddelvirksomhed. Produktion og emballering af levnedsmidler kræver de strengeste kvalitets- og hygiejnestandarder. Tilsmudsning eller forurening af føde- eller råvarer fra selv den mindste skadedyrsaktivitet er uacceptabelt.

Præventiv kontrol, tidlig detektering og effektiv bekæmpelse er altafgørende for at kunne leve op til gældende standarder og lovkrav, som stadigt bliver strengere og strengere. Som eksperter i branchen vil vi samarbejde med dig for at du kan overholde gældende standarder og beskytte dit omdømme.

Et skadedyrsangreb kan have en alvorlig indvirkning på din virksomhed. Det påvirker dit lager, omdømme og kundeanmeldelser. Dette kan resultere i tab af indtægter, tab af kunder, erstatningskrav og endda retsforfølgelse.
 

Rentokil services til levnedsmiddelvirksomheder

Vi tilbyder præventiv kontrol, som minimerer risikoen for angreb. Ved hjælp af detekteringsteknologi får vi en tidlig advarsel om mulige problemer med skadedyr, som er trængt ind på din lokation.

Vores servicefordele

  • Tilpassede løsninger - det serviceprogram vi sammensætter, er virksomhedsspecifikt og tilpasset dine behov og tager hensyn til særlige skadedyr, afhængig af arten af levnedsmiddelforarbejdning (ved stuetemperatur, afkølet osv.), ingredienserne og færdige fødevareprodukter.

  • Skadedyr - vores skadedyrssystem gør det muligt for os at identificere og reagere hurtigt på angreb. Vores teknikere og konsulenter rådgiver dit personale om forebyggelse og udryddelse i tråd med lovgivning og gældende standarder.

  • Vores biolog står til rådighed og udfører desuden uafhængige kvalitetsinspektioner.

  • Kunder med flere lokationer - vi kan betjene og støtte kunder med flere lokationer så du opnår en ensartet servicekvalitet på tværs af lokationerne, en fast kontaktperson og et brugervenligt rapporteringssystem

  • Online rapportering - vores unikke online rapporterings og auditeringsværktøj, PestNetOnline, giver 24/7 øjeblikkelig adgang til registreret skadedyrsaktivitet. Tydeligt overblik i tilfælde af en hændelser.

Skadedyrstrusler i fødevareindustrien

Insekter i oplagrede produkt udgør den største trussel mod fødevarer. Virksomheder, der håndterer korn, kerner eller tørre fødevarer er potentielt i fare.

Disse insekter kan inficere produkter såsom mel, ris, byg, tørrede frugter og nødder. Der er mange forskellige arter, fra kornsnudebiller til melbiller, der kan beskadige råvarer og forurene færdige produkter - hvilket resulterer i både produkt- og økonomiske tab.

Gnavere kan også forurene fødevarer. Vores eksperter kan rådgive om ​​sikringssystemer eller giftfrie løsninger i meget følsomme produktionsområder og oplagringer, hvor brugen af ​​giftig lokkemad til gnaverbekæmpelse ikke er tilladt.

Insekter i oplagrede produkter overvågning og kontrol

Rentokil har særlige løsninger, der kan tilpasses dine individuelle faciliteter og krav.

Ring til os på 70 10 33 12 for en inspektion af din virksomhed.

Lovgivning

Hvordan lovgivningen påvirker din virksomheds håndtering af fødevare

Kontakt os

Vi hjælper dig med at blive fri for skadedyr. Tal med en ekspert.

Hvorfor Rentokil?

Rentokil Skadedyrskontrol blev grundlagt i Danmark i 1957, og vi har leveret effektiv og sikker skadedyrsbekæmpelse til virksomheder og private kunder lige siden