70 10 33 12 Ring på Kontakt Os

Skadedyrsbekæmpelse til virksomheder

Rentokil leverer omfattende skadedyrsservice til virksomheder med både en eller flere lokationer i hele Danmark. Fra fødevare- og drikkevareforarbejdningsanlæg til byggepladser har vi erfaringen og ekspertisen til at beskytte din virksomhed, personale og kunder mod skadedyr.

De mindste skadedyrsproblemer kan have store konsekvenser for dit brand og din bundlinje. Vores brancheførende løsninger til bekæmpelse af skadedyr understøtter lovgivningsmæssige og revisionsmæssige krav, beskytter værdifulde varer og maskiner og beskytter brandets omdømme.

Find din lokale afdeling

Hvad kan man forvente af Rentokil? 

Rentokils skadedyrsbekæmpelsesservice til virksomheder kombinerer branchens mest avancerede teknologi og metoder med lokale, erfarne skadedyrsbekæmpelseseksperter. Det betyder, at din tilpassede skadedyrshåndteringsplan er designet til at bekæmpe de skadedyr, der er mest relevante for din virksomhed.

Effektive løsninger, der understøtter omkostningsstyring

Skræddersyede skadedyrsbekæmpelsesløsninger, der er designet til at beskytte din virksomhed og til at levere omkostningseffektivitet, samtidig med at skadedyrsrisici, der påvirker din bundlinje, mindskes

Avanceret skadedyrsbekæmpelse døgnet rundt

Sikker myRentokil-rapportering i realtid giver øjeblikkelig adgang til skadedyrsbekæmpelsesdokumenter, tendenser og anbefalinger om skadedyrsaktivitet i din virksomhed døgnet rundt

Lokale, certificerede og højt specialiserede skadedyrsbekæmpelseskonsulenter i hele Danmark bakkes op af global skadedyrsekspertise og -innovation

Integreret skadedyrsbekæmpelse (Integrated Pest Management, IPM)

Rentokil anvender en fem-trins integreret skadedyrsbekæmpelsestilgang (IPM) til skadedyrsbekæmpelse med fokus på forebyggende foranstaltninger snarere end tilpasning, efter skaden er sket.

1. Design og konstruktion

Skadedyrsbekæmpelse starter med bygningens design og konstruktion; den interne og eksterne indretning samt byggematerialer. Designet og konstruktionen i sig selv bør forhindre ynglested eller tilflugtssted for skadedyr – forhindre adgang gennem døre, vinduer, ventilationsåbninger, rørføring, afløb osv. og minimere risikoen for adgang under drift.

2. Skadedyrsbekæmpelsespraksis og -træning

Rentokil planlægger de handlinger, der er nødvendige for at forhindre et skadedyrsangreb, herunder fysiske, kulturelle og kemiske metoder, og vil komme med anbefalinger til:

 • Fysisk kontrol: Vedligeholdelse af bygninger for at forhindre adgang.
 • Kulturel kontrol: Ændre  driftsprocedurer for at forhindre angreb, angive hyppigheden af overvågning, angive ansvarlige personer, overvågningsaktiviteter, revurdering og dokumentation af aktiviteter. 
 • Sanitetskontrol: Fjerne fødekilder såsom affald, spild og uhensigtsmæssigt opbevarede fødevarer; fjerne reder.
 • Kemisk kontrol: fjerne skadedyr med sikre og godkendte pesticider, der er egnede til brug i virksomheder, der opbevarer, forbereder og fremviser friske og emballerede fødevarer, og hvor offentligheden er til stede.
 • En inspektionsordning til at opdage tilstedeværelsen af skadedyr så tidligt som muligt, omkring og i bygninger, i armaturer, udstyr, opbevarede og viste produkter og indkommende forsyninger.
 • Uddannelse af personale.
 • Dokumentere de specificerede kontrolforanstaltninger; stilles til rådighed for et evalueringsteam og auditors/kontrollanter

3. Overvågning af skadedyr og vedligeholdelse

Implementere de kontrolforanstaltninger, der giver de mest effektive resultater og den bedste sikkerhed:

 • Udpege uddannet personale til at være ansvarlig for hvert område af kontrolforanstaltningerne. Dette kan omfatte udpegelse af interne eller eksterne eksperter til overvågning af skadedyr.
 • Tildele tilstrækkelige ressourcer til at implementere foranstaltningerne.
 • Implementere kontrolforanstaltningerne og inspektionsordningen i henhold til planerne.
 • Registrere handlinger og resultater i overensstemmelse med standarder og lovkrav

4. Reaktion på skadedyrsudbrud

I tilfælde af et skadedyrsudbrud er klar identifikation af skadedyret afgørende for at bestemme de mest hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder og forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå genangreb. 

 • Skadedyrsarter – Forskellige arter af nært beslægtede skadedyr har forskellig adfærd og biologi, der vil kræve skræddersyet behandling for at opnå de bedste resultater
 • Oprindelse – Er skadedyret blevet introduceret i leverede varer, eller har det fået adgang på grund af strukturelle defekter, dårlig vedligeholdelse, dårlig hygiejne, forrådne varer osv.
 • Potentiel skade – Udgør det en fødevaresikkerhedsrisiko for friske, tilberedte eller pakkede varer; kan det beskadige udstyr, armaturer eller bygningsstruktur
 • Potentiel rede – Foretag en inspektion af bygningen og omgivelserne for at identificere ynglesteder
 • Mængde – Estimering af antallet af skadedyr vil ikke kun give en indikation af omfanget af problemet, men også af hvor længe de har været på stedet
 • Gunstige forhold – Skadedyr kan være til stede på grund af leverandør- eller transportproblemer eller miljøforhold, der tilskynder til eller udløser skadedyrsangreb

5. Evaluering af skadedyrsbekæmpelsesprogrammet

Evaluer effektiviteten af skadedyrsbekæmpelsesprogrammet, dette kan omfatte:

 • Undersøge skadedyrsbekæmpelsesoperationer.
 • Gennemgang af driftsprocedurer for at reducere fødevarekilder, ynglesteder og forurening.
 • Gennemgå forebyggende vedligeholdelsesprocedurer.
 • Dokumentation af gennemgangen.
 • Anbefale ændringer og forbedringer af IPM-programmet.
 • Implementere de anbefalede ændringer til IPM-programmet.

Kontakt os

Vi hjælper dig med at blive fri for skadedyr. Tal med en ekspert.

Om Rentokil

Verdens førende skadedyrsbekæmpelsesfirma til virksomheder, der har leveret uovertruffen skadedyrskontrol i over 65 år.