Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30

Din sikkerhed for at vi overholder branchens højeste standarder

Medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

Almindelige insektarter i levnedsmidler

Insekter i levnedsmidler (almindelige arter af biller, snudebiller og møl i DK) skader ikke blot fødevarer og råvarer, men kan også forurene færdige produkter og gøre dem uegnet til brug.

Hvis du er usikker på om du har et problem eller ej, kan du finde alle tegnene du skal se efter her.

Lær levnedsmiddelinsekternes spisevaner og livscyklus at kende og de skader, de kan gøre, hvis de efterlades ukontrolleret.

Rismelbille

(Tribolium Confusum)

Udseende

Ca. 3-4 mm lang, voksen rismelbiller har en rød-brun farve og typiske kendetegn ved antenner, der udvider sig gradvist ved spidsen. Disse insekter kan flyve, men gør det sjældent. Deres larver er hvidlige til gul-brun farve, 1-5 mm lange.

Livscyklus

Overlever ca. 20 dage ved 35 ° C og 45 dage ved 25 ° C, voksne kan leve i op til 6 måneder i gunstige betingelser.

Spisevaner

Rismelbiller har en præference for rent mel, spiser og forpupper sig i mel og kornprodukter.

Rustfarvet kornbille

(Tribolium Castaneum)

Udseende

Den rustfarvede kornbille har tætsiddende øjne og de sidste tre segmenter af deres antenner danner en stav. Voksne bliver ca. 3 - 4 mm lange og flyver ved varme temperaturer.

Livscyklus

Overlever ca 20 dage ved 32,5 ° C og 45 dage ved 27,5 ° C, voksne kan leve i op til 6 måneder under gunstige betingelser.

Spisevaner

Lever af korn, nødder, krydderier og tørret frugt.

Savtakket kornbille

(Oryzaephilus Surinamensis)

Udseende

Karakteriseret ved 6 savtakkkede udvidelser på hver side af thorax, savtakede kornbille har en lang hovedlængde bag øjnene. Voksne bliver ca. 2,5-3 mm lange og deres larver har en gul til brun farve, med et brunt hoved.

Livscyklus

Overlever ca 20 dage ved 35 ° C og 3-4 måneder ved 20 ° C, savtakket kornbille er forholdsvis mere tolerant over for ekstreme temperaturer end andre skadedyrsbiller.

Spisevaner

Lever af kornprodukter, tørret frugt, nødder mm.

Brødbille

(Stegobium Paniceum)

Udseende

Brødbillen har en puklet thorax og en krop dækket af fine hår, deres dækvinger har kanter med indhak. Voksne bliver ca 2-3 mm lange og larver er kendt for at være aktiv i tidlig stadie af udviklingen.

Livscyklus

Overlever ca 70 dage ved 28 ° C og 200 dage ved 17 ° C, voksne kan leve mellem 13-65 dage i gunstige betingelser.

Spisevaner

Brødbiller besidder evnen til at bore i hårde materialer og kan afgifte visse giftige substancer. Voksne spiser ikke.

Flæskeklanner

(Dermestidae)

Udseende

Sort med et hvidligt bånd tværs over forenden af vingedelen, flæskeklanner er brun i farven og behåret. Larverne er kendetegnet ved deres komet form og disse hurtige bevægelige insekter er kendt for at migrere og forpuppe sig i fast materiale.

Livscyklus

Flæskeklanner har en levetid på ca. 2-3 måneder ved 18-25 ° C.

Spisevaner

Lever af forskellige animalske produkter herunder ost.

Støvlus/Boglus

(Psocoptera)

Udseende

Størrelsen af ​​støvlus varierer efter art, typisk 1-2 mm lange, de spænder fra en svag gulbrun til mørkebrun farve. Nymfer er meget små og optræder ofte transparent.

Livscyklus

Støvlus foretrækker høje temperaturer på 25-30 ° C, men nogle arter er kendt for at avle ved lavere temperaturer på 5-15 ° C.

Spisevaner

Findes almindeligvis i hjem og på paller i fabrikker.

Kornsnudebille

(Sitophilus Granarius)

Udseende

Kornsnudebiller er benløse og har en sort-brun farve. Voksne bliver ca 2-3 mm lange.

Livscyklus

Overlever ca 30 dage ved 30 ° C, Kornsnudebiller kan leve i op til 8 - 16 uger under gunstige betingelser.

Spisevaner

Lever af korn, hvede, rug, korn. Kornsnudebillens larver er sædvanligvis skjult når de forpupper sig, således efterlader nyudklækkede voksne en karakteristisk udgangshul i kornet.

Tobaksbille

(Lasioderma serricorne)

Udseende

Cigaretbiller har en puklet brystkasse, glatte vingesæt og voksne vokser til cirka 2 - 3 mm i længden.

Livscyklus

Overlever cirka 25 dage ved 30-35 ° C, Cigaretbiller kan leve 2 - 6 uger i gunstige betingelser.

Spisevaner

Besidder evnen til at flyve, cigaretbillen lever af en bred vifte af levnedsmilder, herunder tobak, korn, bælgfrugter, tørret frugt og krydderier.

Rissnudebille

(Sitophilus Oryzae)

Udseende

Runde indhak i thorax og rødlige pletter på vingerne. De voksne er ca. 2-3 mm i længden.

Livscyklus

Ca. 98 dage ved 18°C. Voksne kan leve i adskillelige måneder op til et år under gunstige forhold. Larver kan ikke udvikle sig under 16°C.

Spisevaner

Lever af korn og frø. Rissnudebillelarver lever normalt skjult, hvor de forpupper sig, nyudklækkede voksne efterlader således et karakteristisk udgangshul i kornet.

Jordnøddebille

(Oryzaephilus Mercator)

Udseende

6 savtakkede udvidelser på hver side af thorax, kort hovedform bag øjnene. Voksne bliver ca. 2,5-3 mm i længden. Larver er gule til brune med sort hoved.

Livscyklus

Jordnøddebiller kan ikke tåle lave temperaturer. Optimale betingelser er 30-33°C.

Spisevaner

Et skadedyr særligt i tørret frugt og chokolade.

Kornbille

(Cryptolestes Pusillus)

Udseende

Fladtrykt krop, lys rød til mørk rødbrun krop. Den er kendetegnet ved meget lange følehorn. Voksne er ca. 2,5 mm i længden og har vinger men flyver sjældent. Larverne er gul/hvide, og de udvikler sig fra 0,5 mm til 4 mm.

Livscyklus

Den flade kornbille foretrækker varme og fugtige forhold, kan overleve 69-103 dage ved 21°C og 26 dage ved 38°C.

Spisevaner

Lever af korn, dadler, tørret frugt og lignende.

Hornet melbille

(Gnatocerus Cornutus)

Udseende

3,5 - 4,5 mm i længden. Hannen har to forstørrede torne på hovedet, som ligner horn, hvilket har givet den navnet. Hunnerne ligner meget rismelsbiller.

Livscyklus

Temperaturgrænser på 15-32°C. De kan ikke fuldføre deres livscyklus under 10°C.

Spisevaner

Lever af mel, dej, semolina og lignende. Mølæg og larver kan supplere kosten.

Melbille

(Tenebrio molitor)

Udseende

Billerne er ca. 20 mm lange, skinnende, mørkebrune eller sorte. Larverne er en honninggule med hård, glat poleret og ormeagtig krop.

Livscyklus

Meget modstandsdygtige over for kolde temperaturer. Hunnen lægger ca. 275-600 hvide, bønneformede æg enkeltvis eller i klynger i løbet af foråret, som klækker til larver efter 4-14 dage. Puppestadiet varer 7-24 dage. Pupperne er først hvide, derefter gule og er ikke indelukket i fast puppe. De voksne biller kommer frem i det sene forår eller tidlig sommer og lever i 2-3 måneder.

Spisevaner

Voksne biller tiltrækkes af lys om natten, de er stærke flyvere og findes på mørke steder.

Australsk tyvbille

(Ptinus Tectus)

Udseende

Dækket af brune og gyldne hår, edderkoppe-agtigt udseende og voksne vokser til ca. 2,5 - 4 mm. i længden.

Livscyklus

Australske tyvbiller lever op til 3-4 måneder ved 20-25°C.

Spisevaner

Larverne findes ofte i diverse affald, hvor de borer sig ind i uspiselige materialer forud for forpupning. De er aktive på mørke, fugtige steder. Ofte i forbindelse med fuglereder.

Messingtyv

(Niptus Hololeucus)

Udseende

Dækket af gyldentgule hår. Messingtyven har hævet maveområde med indsnævret talje, og vokser til ca. 2 - 4,5 mm i længden.

Livscyklus

Kan overleve 6-7 måneder ved 20°C, voksne kan leve i op til 9 måneder under gunstige forhold.

Spisevaner

Almindeligvis forbundet med skader på tekstiler i private hjem. Voksne biller optræder i større antal i juni/juli og oktober/november.

Melmide

(Acarus Siro)

Udseende

Hvide eller lysebrune, bevæger sig langsomt og vokser op til 0,5 mm i længden. Larverne er hvide og gennemgår to ottebenede nymfestadier.

Livscyklus

Melmider har en levetid på 9-11 dage ved 23°C og 90% relativ fugtighed.

Spisevaner

Under særlige forhold kan melmider gennemgå et langt og meget resistent stadie kaldet hypopus.

Ostemide

(Tyrophagus Putrescentiae)

Udseende

Ostemider har bløde, behårede cremehvide kroppe med 8 hårløse ben og vokser til ca. 0,5 mm i længden.

Livscyklus

Ostemider foretrækker varme og fugtige steder, og æg klækkes efter 10 dage ved stuetemperatur. Hunnerne kan lægge op til 900 æg i sin levetid, hvilket svarer til 20-30 æg om dagen. Voksne ostmider kan leve i op til 60-70 dage.

Spisevaner

De foretrækker gammel ost frem for frisk ost og kan leve af nødder, tøræg, frugt, mel og tobak. Ostemider kan ødelægge fødevarer og medføre hud- eller maveirritation.

Tofarvet frømøl

(Plodia Interpunctella)

Udseende

Ca. 7-9 mm i længden med et vingefang på ca. 15-20 mm. Den første tredjedel af forvingerne er blege, og resten af ​​vingerne er rødbrune. Larverne er gullige-hvide, rødlige eller grønlige (afhængig af kost) med et brunt hoved.

Livscyklus

Kan overleve i 35 dage ved 35°C. Det tofarvede frømøl kan leve meget længere ved lavere temperaturer eller ved føde med lav ernæringsværdi.

Spisevaner

Lever af nødder, tørret frugt og korn (majs)

Melmøl

(Ephestia Kuehniella)
Melmøl

Udseende

Karakteriseret ved et sort zigzag mønster på tværs af de grå vinger. Melmøl er ca. 7-9 mm i længden med et vingefang på ca. 15 - 20 mm. Larverne er lyserøde eller med et grønligt skær afhængig af føde. Brunt hoved. Lever i et silkerør.

Livscyklus

Kan overleve 153 dage ved 17°C og 42 dage ved 30°C. Udbredt silkespinder. Voksne møl lever i ca. 2 uger.

Spisevaner

Et skadedyr, som sjældent angriber andre varer end mel.

Daddelmøl

(Ephestia Cautella)

Udseende

Gråbrune bånd med lyse og mørke farver, daddelmøl er omtrentlig 7 - 9 mm i længden med et vingefang på 15 - 20 mm. Larverne er hvidlige, gullige eller rødlige (afhængig af kost), og har tendens til at søge til mørke områder for at forpuppe sig.

Livscyklus

Daddelmøl har en levetid på 31 dage ved en optimal temperatur på 32 ° C.

Spisevaner

Ofte forbundet med importerede laster af fødevarer, daddelmøl er primært et skadedyr i oplagret korn, nødder, tørret frugt, olieholdige frø og oliekager. Indtager sjældent tobak og animalske produkter. Voksne indtager ikke foder.

Kakaomøl

(Ephestia Elutella)

Udseende

Er omtrentlig 7 - 9 mm i længden med et vingefang på 10 - 16 mm, kakaomøl har grå-brune bånd med lyse og mørke farver. Larverne er hvidlige, gullige eller rødlige (afhængig af kost), og har tendens til at søge til mørke områder for at forpuppe sig.

Livscyklus

Æg udklækkes efter 3 - 6 dage over 20 ° C og pupper modnes 10-20 dage over et temperaturområde på 18-26 ° C.

Spisevaner

Et formidabelt måltid af kakaobønner, chokolade konfekture, tørret frugt og nødder.