ptaci hejno

Bezplatná telefonní linka 800 100 572  nebo kontaktujte nás

Známky zamoření ptactvem

Prostory vaší firmy mohou být ideálním stanovištěm pro škodlivé ptáky, protože jim poskytuje přístřeší, jídlo, vodu a místo, kde se mohou uhnízdit. A jakmile se vaše budova stane jejich domovem, bude velmi náročné je odstranit a zabránit jim v návratu. Například holubi jsou živočichové žijící kdekoliv v hejnech mezi 50–500 jedinci, takže i několik holubů má potenciál proměnit se ve velké nekontrolovatelné zamoření.

FAKTA: Ptactvo je, stejně jako mnoho jiných zvířat, přitahováno zápachem svého vlastního trusu, což jej podněcuje k návratu.

Běžné příznaky zamoření ptactvem

Rozpoznání příznaků zamoření ptactvem spojené s okamžitým řešením může podstatně snížit dobu potřebnou k jeho účinnému zneškodnění. Zde je seznam varovných signálů, které naznačují, že je třeba zajistit odbornou pomoc:

  • Ptactvo se usazuje na střechách nebo římsách.

  • Hluk ptactva – neustálé ptačí skřeky, zejména mladých ptáků.

  • Ptačí hnízda – materiály pro stavění hnízda rozptýlené kolem vašich budov.

  • Poškození skladových zásob – způsobené klováním a ptačím trusem.

  • Ptačí trus – nachází se v oblastech, kde ptáci hnízdí.

  • Drobný odpad z hnízd a peří – může ucpat okapové žlaby a odvodňovací systémy, což může vést k poškození vlhkostí.

Kde hledat ukazatele zamoření ptactvem

  • Holubi vyhledávají hnízdění na vysokých budovách, podstřeších a sklonech.
  • Balkony, římsy a potrubí na stěnách exteriéru a interiéru jsou jimi vyhledávaná místa hřadování.
  • Jakýkoli otvor větší než 25 mm, který umožňuje přístup do vaší budovy, je potenciálním místem vstupu holubů.

Nenechte škodné ptactvo poškodit dobrou pověst svého podniku a svůj majetek!

V případě, že jste zaznamenali příznaky zamoření, kontaktuje naše specialisty na telefonním čísle 800 100 572.


Další kroky

Najděte si svou pobočku

Pobočky


Hledat


Potřebuju pomoc s...

Kontakty


Snadné spojení s námi

Privátní zákazník: 800 100 572
Obchodní společnost: 800 102 005

nebo vyplňte formulář

Přihlásit