technicke znalosti

Bezplatná telefonní linka 800 100 572  nebo kontaktujte nás

Ochrana zdraví a bezpečnost

Pro společnost Rentokil je prioritou, abyste se doma cítili v bezpečí. Naši kolegové, naše rodiny a naši zákazníci se na to spoléhají. Bezpečnost, zdraví a životní prostředí u nás budou vždy na prvním místě.

Naši spolupracovníci tvoří srdce našeho plánu, aby umožnili SPRÁVNÝM LIDEM dělat SPRÁVNÉ VĚCI ve SPRÁVNÝ ČAS. Ochrana zdraví a bezpečnost jsou součástí tohoto plánu a jsou na prvním místě v závazcích našich spolupracovníků vůči zákazníkovi; jedná se o rámec firemní kultury naší společnosti.

Naše standardy v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životní prostředí

Vytvořili jsme řadu zásad, jejichž cílem je poskytnout našim zaměstnancům a zákazníkům významné výhody v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. Zavedení a závazek k těmto zásadám je v naší organizaci významným přínosem pro neustálé zlepšování se v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Přijetím principů ISO 9001 a ISO 14001 jsme zavedli následující požadavky:

Zásady

 • Identifikace a hodnocení rizik
 • Bezpečnost pracovního postupu
 • Posouzení rizika lokality

Povinné školení

 • Protipožární cvičení
 • Práce ve výšce a ochrana před ptactvem
 • Certifikovaný výcvik první pomoci
 • Školení v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životní prostředí

Audit ochrany zdraví, bezpečnosti a životní prostředí
Interní audit ochrany zdraví, bezpečnosti a životní prostředí je nedílnou součástí podnikové kultury v souladu se zákonnými požadavky, které uplatňuje a dodržuje každý zaměstnanec.

Politika nulové tolerance
Na všechny zaměstnance společnosti Rentokil bez ohledu na postavení a zařazení je kladen důraz, aby přijali politiku nulové tolerance osvojením bezpečných pracovních postupů. Cílem je minimalizovat výskyt pracovních úrazů a zajistit, aby zaměstnanci pracovali v bezpečném prostředí.

Den bezpečnosti
Den bezpečnosti je každoroční průběžná snaha o zvýšení povědomí o ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a zavedení bezpečného pracovního přístupu všech zaměstnanců.

Legislativa a záležitosti regulace

Každé odvětví se řídí vlastními právními předpisy v oblasti bezpečnosti, zdraví a hygieny. Společnost Rentokil již po řadu let pomáhá podnikům v různých odvětvích splňovat literu i ducha předpisů, kterým podléhají. Patří k nim:

 • Zákon o kontrole přenašečů a pesticidů
 • Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti
 • Předpisy na ochranu životního prostředí a zacházení s nebezpečnými látkami
 • Zákon o divokých zvířatech a ptactvu
 • Zákon o náhradě škody z pracovního úrazu
 • Zákon o kvalitě životního prostředí
 • Nařízení o plánovaném nakládání s odpady
 • Zákon o pesticidech
 • Nařízení o používání a normách dopadu zdraví nebezpečných chemických látek
 • Zákon o kvalitě životního prostředí
 • Nařízení o kvalitě životního prostředí (plánované odpady)
 • Zákon na ochranu divoké zvěře
 • Zákon o sociální bezpečnosti

Další kroky

Najděte si svou pobočku

Pobočky


Hledat


Potřebuju pomoc s...

Kontakty


Snadné spojení s námi

Privátní zákazník: 800 100 572
Obchodní společnost: 800 102 005

nebo vyplňte formulář

Přihlásit