Hlodavci

Bezplatná telefonní linka 800 100 572  nebo kontaktujte nás

Jak se můžete vypořádat s hlodavci?

Existuje několik opatření, které můžete udělat, abyste hlodavce drželi od sebe dál.

Hlodavci dávají přednost místům, kam lidé často nevstupují. Patří sem například sklepy a podkroví.

Pečlivě prozkoumejte okolí vašeho domova nebo podnikání na známky hlodavců. Myši si zřizují své hnízdiště poblíž svých zdrojů potravy, např. v kuchyních (včetně kamen, chladniček a nábytku). Potkani se často vyskytují v kompostech, kanálech a šachtách výtahů.

Blokování vstupních a přístupových cest hlodavcům

Použijte následující možnosti, aby byly všechny vchody do budovy pro hlodavce nepřístupné:

  • Uzavření všech možných přístupových cest v suterénu, sklepních prostorách a podkroví
  • Uzavření otvorů ve zdi
  • Utěsnění nepoužívaných vypouštěcí otvorů / potrubí
  • Zabezpečení oken pomocí sítí s úzkými oky

Myši

Varování: Myši mohou hlodat dřevo, hliníkové plechy, olovo a měděné trubky i plasty! Odstraňte nebo zablokujte všechny díry, trhliny a mezery o průměru nejméně 5 mm, kterými myši mohou proniknout do budov, místností nebo zařízení.

Používejte výplně ze žáruvzdorných a odolných materiálů, jako je cement nebo kov.
Otvory mohou být pokryty drátěným pletivem nebo ocelovým drátem nebo vyplněny tmelem, cementem nebo jemným ocelovým drátem.
Všechny otvory pro větrání a vedení by měly být zakryty nebo umístěny výše a opatřeny uzávěrem, aby se zabránilo vniknutí myší.

Pokud se již myši ve vaší domácnosti vyskytují, ve zdech, podlaze nebo jiných dutinách, musí být před uzavřením přístupových bodů chyceny. Jinak existuje riziko následného rozkladu myši, které pak může přitahovat hmyz a vede k zápachu a znečištění. Pokud chycení není možné, vložte do dutiny jedovou návnadu, abyste myš zabili.

Potkani a krysy

Nikdy nevyhazujte zbytky jídla do toalet, aby se zabránilo hlodavcům proniknout do vbitřních prostor skrz toaletu. Po použití toalety vždy zavřete víko.

Hlodavci mohou v domě přežít pouze tehdy, je-li k dispozici dostatek jídla. Jako první opatření jim musí být odepřen přístup k jakémukoli jídlu. Vyjměte jídlo z Hlodavci potřebují k přežití pouze malé množství potravy. Proto musí být odstraněno jakékoli zbylé množství jídla.

Potraviny, krmiva pro ptáky a krmiva pro domácí zvířata skladujte v nádobách vyrobených z kovu, odolného plastu, skla nebo keramiky s pevně přiléhajícími víčky.
Nenechávejte krmivo pro zvířata otevřené a po krmení vyčistěte misky s jídlem vašeho domácího mazlíčka.
Neskladujte jídlo na podlaze a odstraňujte odpadky a potenciální materiály k hnizdění hlodavců, jako jsou papírové a lepenkové krabice.
Ukládejte odpadky do kovových nebo robustních plastových nádob s těsně přiléhajícími víky.
Na domácí kompost nedávejte zbytky a živočišný odpad.

Chcete předejít výskytu hlodavců? Potom postupujte podle výše uvedených tipů a ochraňte sebe, svou rodinu a svou společnost před zamořením hlodavci!

Poškození zdraví - hlodavec jako významný přenašeč onemocnění

Poškození zdraví - hlodavec jako významný přenašeč onemocnění
Hlodavci jsou významnými přenašeči onemocnění a jsou tedy zdraví škodliví, protože jsou infikováni velkým počtem patogenů, které lze také přenášet na člověka pomocí parazitů, jako jsou blechy, klíšťata, vši a roztoči. Převod může probíhat prostřednictvím:

- Výkalů a moči                   - Nečistot a špíny               - Kousnutím hlodavců

Hlodavci mohou přenášet následující závažné nemoci:                                 

Tyfus a Paratyfus       Salmonelózu způsobenou bakteriemi Salmonella
Weilovu nemoc (infekční žloutenka)  Mor hlodavců (tularémie)
Bolesti hlavy (dermatomykóza) Hanta virus
Zavlečení parazitů                                      Trichinózu způsobená hlísticemi
Vzteklinu Horečku způsobenou bakteriemi Ricketsia
Tuberkulózu

Boj proti hlodavcům

Zamoření hlodavci by se mělo brát vážně. Může se velice rychle rozšířit, protože hlodavci se za příznivých podmínek množí téměř explozivně.

Společnost Rentokil nabízí svým zákazníkům koncept boje proti hlodavcům, aby nedocházelo kdalšímu výzmńamnému poškození. Nejprve je provedena strukturální analýza slabých míst, které mohou být zdrojem výskytu hlodavců, např. musí být odstraněny spáry, praskliny nebo díry ve zdivu, stropech, oknech a dveřích. Naši zákazníci pak mohou získat řešení problému z na míru šitých kombinací návnad a monitorovacích pastí, jakož i přípravků a účinných látek, které se zaměřují na hlodavce.

Společnost Rentokil navíc nabízí také řešení pro prevenci a především monitorování hlodavců. To má umožnit včasnou detekci napadení hlodavci u citlivých, např. potravinářské oblasti (kuchyně, výrobní prostory, čisté pokoje atd.). Často se zde požaduje použití prostředků neobsahujících jed proti škodlivým hlodavcům, aby bylo možné v případě potřeby dále provést akutní boj proti škodlivým hlodavcům. Společnost Rentokil také pomáhá společnostem v oblasti stanovení vhodných opatření ke snižování rizik dalšího výskytu hlodavců.

Chraňte sebe, svou rodinu a vaši společnost před útokem hlodavců!

Zásahy proti myším
Pomáháme rychle a spolehlivě s problémy s myšmi ve vnitřních prostorách, doma i ve společnostech.

myRentokil
Digitální a síťové: s online systémem myRentokil máte přístup k datům, analýzám a doporučením pro svůj koncept škůdců kdekoli a kdykoli.

Zásahy proti potkanům a krysám
Společnost Rentokil spolehlivě pomáhá odstraňovat také problémy s potkany a krysami jak v domácnostech, tak ve společnostech.

Další kroky

Najděte si svou pobočku

Pobočky


Hledat


Potřebuju pomoc s...

Kontakty


Snadné spojení s námi

Privátní zákazník: 800 100 572
Obchodní společnost: 800 102 005

nebo vyplňte formulář

Přihlásit