0800 20 123 Neem contact met ons op Verzoek om terug te bellen

Ongediertebestrijding voor de farmaceutische industrie en gezondheidszorg

Als een expert in ongediertebestrijding biedt Rentokil de hoogste garantie tegen ongedierte in sectoren met een absolute nultolerantie voor ongedierte, zoals de voedingsindustrie, de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie.

Als expert in ongediertebestrijding biedt Rentokil de hoogste garantie tegen ongedierte in sectoren met een absolute nultolerantie voor ongedierte zoals de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie.

Rentokil is al jaren een professionele partner in ongediertebestrijding en -preventie en ontwikkelde een reeks kwalitatieve producten en diensten waardoor ongedierteproblemen voorgoed tot het verleden behoren.

Al onze technici zijn volledig opgeleid om ongedierte doelgericht en discreet te weren. Zij doen dit zonder uw personeel te hinderen en gebruiken bij voorkeur niet-toxische producten – geheel in overeenstemming met ons engagement voor een milieuvriendelijke ongediertebestrijding.

Ondersteuning van bedrijven om mensen te beschermen en levens te verbeteren

Rentokil Pest Control biedt een gespecialiseerde service voor bedrijven uit de voedingsindustrie. Wij zorgen ervoor dat ongedierte uw productieproces niet kan verstoren en dat het kwaliteitsniveau dat uw klanten en de voedselveilgheidsinspecties eisen, permanent gegarandeerd wordt. Wij begeleiden en ondersteunen onze klanten tijdens auditcontroles. Onze kwaliteitsinspecteurs zijn stuk voor stuk experts in HACCP. Zij kunnen u als geen ander raad geven over de beste manier om ongedierte preventief te weren uit uw bedrijf.

Technologie aangepast aan uw behoeften

Met de introductie van innovatieve producten zoals de RADAR muizenval bewijst Rentokil dat RADAR een discrete en innovatieve oplossing is in de strijd tegen muizen. RADAR (Rodent Activated Detection And Riddance) biedt elektronische detectie van knaagdieren in combinatie met onmiddellijke uitroeiing door middel van CO2. Dit product is speciaal ontworpen voor omgevingen met een hoog risico en een nultolerantie voor muizen, waar het gebruik van lokaas wordt afgeraden.

RADAR wordt ook gebruikt in combinatie met Connect. De RADAR toestellen zijn verbonden met een lokaal communicatienetwerk dat u en onze servicemedewerker waarschuwt zodra activiteit in het toestel wordt waargenomen. Dit systeem garandeert u een 24/7/365 bescherming tegen ongedierte en is bovendien volledig geïntegreerd met ons online rapportagesysteem myRentokil.

Lees meer over Connect.

Betrouwbare rapportage

myRentokil, het online rapportagesysteem van Rentokil Pest Control, geeft u in een oogwenk een duidelijk en transparant beeld over de mate van beveiliging van uw gebouw en de acties die u moet ondernemen. En dit is slechts één enkel onderdeel van onze proactieve ongediertebestrijding – een service die speciaal ontwikkeld werd om tegemoet te komen aan de eisen van de farmaceutische sector en andere industrietakken met een nultolerantie voor ongedierte. 

Klik hier voor meer informatie over myRentokil.

Baanbrekende oplossingen

Wij passen ons snel aan veranderingen aan (soorten ongedierte, wettelijke eisen) en maken gebruik van de nieuwste technologie & innovaties om ervoor te zorgen dat onze klanten op het gebied van faciliteitenbeheer het hoogste niveau van ongediertebestrijding behouden. Dit biedt u bescherming tegen toekomstige infestaties met de nieuwste, toonaangevende oplossingen.

Effectieve oplossingen die kosten helpen beperken

Onze op maat gemaakte raamovereenkomsten voor klanten bieden u kostenbesparingen, zorgen voor een consistente bescherming tegen ongedierte en een consistent serviceniveau op uw hele eigendom; dit alles terwijl u de risico's beperkt die uw reputatie en inkomsten beïnvloeden.

Eenvoudige controle en naleving

Wij begrijpen dat onze klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week controle moeten hebben. myRentokil, ons online monitoringsysteem, biedt traceerbaarheid, transparantie en analytische hulpmiddelen ter ondersteuning van audits en naleving op al uw wereldwijde locaties.

Vraag nu uw GRATIS offerte aan

Download this report

Integrated pest management

Rentokil hanteert een aanpak in vijf fasen voor ongediertebestrijding, waarbij de nadruk ligt op strategische preventieve maatregelen in plaats van een tactisch reactief programma:

Ontwerp en opbouw

Ongediertebestrijding begint bij het ontwerp en de constructie van het gebouw; de interne en externe lay-out en de bouwmaterialen. Het ontwerp en de constructie zelf moeten voorkomen dat ongedierte zich schuilhoudt - door deuren, ramen, ventilatieopeningen, leidingen, afvoerkanalen enz. af te sluiten en het risico van toegang tijdens de bedrijfsuitoefening tot een minimum te leiden.

Ongediertebestrijdingspraktijken en opleiding

Rentokil plant de acties die nodig zijn om een plaag te voorkomen, met inbegrip van fysieke, culturele en chemische methoden en zal actief aanbevelingen doen:

 • Fysieke controles: onderhoud van gebouwen om het binnendringen van ongedierte te voorkomen
 • Culturele controles: wijziging van de operationele procedures om besmettingen te voorkomen, specificatie van de controlefrequentie, de verantwoordelijke personen, de controleactiviteiten, de herevaluatie en de documentatie van de activiteiten 
 • Sanitaire controles: verwijdering van voedselbronnen zoals afval, gemorste en onjuist opgeslagen levensmiddelen; verwijdering van nestplaatsen
 • Chemische controles: hoe ongedierte uit te roeien met veilige en goedgekeurde bestrijdingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik rond bedrijven die verse en verpakte levensmiddelen opslaan, bereiden en uitstallen en waar leden van het publiek aanwezig zijn
 • Een inspectieregeling om ongedierte zo vroeg mogelijk op te sporen, in en rond gebouwen, in installaties, materiaal, opgeslagen en uitgestalde producten en inkomende voorraden
 • Opleiding van het personeel
 • Het documenteren van de gespecificeerde bestrijdingsmaatregelen; het ter beschikking stellen aan een evaluatieteam en aan auditors/inspecteurs

Ongediertebestrijding en onderhoud

De controlemaatregelen toepassen die de meest doeltreffende resultaten opleveren en de veiligheid waarborgen:

 • Het aanduiden van opgeleid personeel dat verantwoordelijk is voor elk gebied van de bestrijdingsmaatregelen. Dit kan de aanstelling inhouden van interne of externe deskundigen voor het toezicht op schadelijke organismen
 • Wijs voldoende middelen toe om de maatregelen uit te voeren
 • Voer de bestrijdingsmaatregelen en inspectieregeling uit volgens de plannen
 • Registreer de maatregelen en resultaten in overeenstemming met de normen en wettelijke vereisten

Reageer op ongedierte-uitbraken

Bij het uitbreken van een ongedierte-infestatie is een duidelijke identificatie van het type ongedierte van essentieel belang om te bepalen welke bestrijdingsmethoden en preventieve maatregelen het meest geschikt zijn om een nieuwe besmetting te voorkomen. 

 • Ongediertediersoort - Verschillende soorten van nauw verwante ongediertes hebben een verschillend gedrag en een verschillende biologie, zodat voor de beste resultaten een behandeling op maat nodig is
 • Herkomst - Is het ongedierte binnengedrongen in geleverde goederen of is het binnengedrongen als gevolg van structurele defecten, slecht onderhoud, slechte hygiëne, rottende goederen enz.
 • Mogelijke schade - Vormt het ongedierte een risico voor de voedselveiligheid van verse, bereide of verpakte goederen; kan het ongedierte schade toebrengen aan apparatuur, materiaal of de structuur van het gebouw?
 • Potentiële schuilplaatsen - Voer een inspectie van het gebouw en de omgeving uit om schuilplaatsen op te sporen
 • Kwantiteit - Een schatting van het aantal geeft niet alleen een indicatie van de omvang van het probleem, maar ook van hoe lang ze al in het gebouw aanwezig zijn
 • Beïnvloedende omstandigheden - Ongedierte kan aanwezig zijn door problemen met leveranciers of transport, of door omgevingsomstandigheden die besmetting met ongedierte aanmoedigen of uitlokken

Evaluatie van het bestrijdingsprogramma

Evalueren van de effectiviteit van het ongediertebestrijdingsprogramma, dit kan inhouden:

 • Het onderzoeken van ongediertebestrijdingsprocedures
 • Het herzien van de operationele procedures om voedselbronnen, nestplaatsen en besmetting te verminderen
 • Evaluatie van preventieve onderhoudsprocedures
 • Documentatie van de evaluatie
 • Aanbevelen van wijzigingen en verbeteringen in het Integrated Pest Management (IPM)-programma
 • Implementeren van de aanbevolen wijzigingen in het IPM-programma

Digitale ongediertebestrijding

Een reeks IoT-oplossingen voor ongediertebeheer die commerciële klanten ongeëvenaarde gegevens over ongedierte, inzichten en rapportage bieden om ongedierte proactief te voorkomen en te bestrijden

Over Rentokil

Onze missie is om mensen te beschermen en levens te verbeteren. Dat doen we door baanbrekende innovaties op het gebied van ongediertebestrijding te creëren, door onze serviceoplossingen duurzamer te maken en door een positieve impact te hebben op de gemeenschappen waarin we wonen en werken