Ook nu staan wij 24/7 voor u klaar. Neem contact met ons op via 0800 20 123  of mail ons

Radar Connect, de elektronische muizenval

RADAR (Rodent Activated Detection And Riddance) is een innovatieve, discrete en humane oplossing voor het bestrijden van muizen. RADAR combineert een 24/7 detectie en een onmiddellijke bestrijding door het gebruik van CO2. Deze manier van muizenbestrijding is speciaal ontwikkeld voor klanten met een hoog risico en een nultolerantie voor muizen en waar het gebruik van biociden af te raden is. De muizen worden gevangen en daarna hygiënisch en op humane wijze gedood.

Een innovatieve technologie voor het bestrijden van muizen

In vele sectoren gelden wettelijke verplichtingen inzake ongediertebestrijding. Bedrijven moeten een effectief ongediertebestrijdingsplan kunnen voorleggen om te bewijzen dat zij de nodige preventieve maatregelen treffen om steeds te voldoen aan alle voorschriften inzake de Veiligheid en de Gezondheid. Bovendien moeten zij ook voldoen aan de hoge eisen van klanten of audit organisaties.

PestConnect Award

24/7 op de hoogte zijn van uw muizenbestrijding

PestConnect van Rentokil is de nieuwe standaard in ongediertepreventie en – bestrijding. Uw bedrijf is permanent beschermd tegen muizen doordat belangrijke bedrijfsruimten continu op afstand bewaakt worden met behulp van geavanceerde technieken.

PestConnect is het ultieme wapen tegen muizen

Het PestConnect-systeem is ontworpen voor sectoren waar de aanwezigheid van ongedierte volledig verboden is (voedingsindustrie, logistiek en farmaceutica). PestConnect beschermt uw faciliteiten 24/7, 365 dagen per jaar.

 • Continue bescherming - 24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en minimaliseren van de risico’s door directe waarschuwing.

 • Onmiddellijke en effectieve behandeling - RADAR bestrijdt muizen op een humane en hygiënische manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

 • Real-time rapportage - Eenvoudige toegang tot de gegevens en directe incidentenregistratie; online via myRentokil - online en realtime rapportagesysteem van Rentokil - per SMS of via e-mail.

 • Grote betrouwbaarheid - Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-date en correct werkende toestellen hebt.

 • Verbeterde naleving van audits - Gecombineerd met andere ongediertebestrijdingsinformatie uit myRentokil levert PestConnect belangrijke garanties aan externe auditoren.

 • Compleet overzicht - De data worden direct vanuit de bedrijfsruimte naar myRentokil verzonden. Alle gegevens, inclusief historische data, worden opgeslagen en bewaard.

 • Risicobeheersing op maat - Flexibel systeem waarmee het niveau van alarmering kan worden afgestemd op het geldende risicoprofiel, locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen.

 • Download hier de PestConnect brochure

Voordelen van Radar

 • Zeer effectief – kan gebruikt worden op plaatsen met een hoog risico

 • Geen gebruik van biociden: veilige detectie en bestrijding van muizen in uw bedrijf – ook in gevoelige productiezones

 • Betrouwbaar systeem dat uw bedrijf 24/7 beschermt tegen een muizenplaag

 • Hoogtechnologisch en innovatief product voor de detectie en bestrijding van muizen aan de hand van infrarood, CO2 en LED technologie

 • Hygiënisch en discreet

 • Kan gebruikt worden in omgevingen met een gecontroleerde atmosfeer

 • Volledig getest en goedgekeurd door het European Technical Centre

 • Kan gebruikt worden in combinatie met het online monitoring- en rapporteringsysteem van Rentokil: myRentokil

Bovenop de voordelen die hierboven werden vernoemd, is RADAR het perfecte bewijs dat Rentokil begaan is met het milieu door – daar waar mogelijk- niet toxische ongediertebestrijding in te schakelen.

Voor meer informatie kunt u onze RADAR brochure downloaden door te klikken op deze link.

Dé oplossing voor uw bedrijf

RADAR Connect is geschikt voor zeer uiteenlopende soorten klanten uit verschillende sectoren zoals:

In bedrijven met een nultolerantie is een effectieve preventie en bestrijding van muizen die niets aan het toeval overlaat, voor de hand liggend. Maar ook in kantoren wordt de schade die de aanwezigheid van muizen kan aanrichten vaak onderschat. Muizen kunnen een ernstig probleem betekenen zowel voor de hygiëne als voor de veiligheid. Hun uitwerpselen en urine kunnen ziektes verspreiden zoals salmonella en de ziekte van Weil. Bovendien knagen zij aan alles wat zij tegenkomen – ook aan kabels – wat nefaste gevolgen kan hebben voor uw bedrijf. Uw hele netwerk kan lamgelegd worden of erger nog: een kortsluiting door knaagschade kan brand veroorzaken. Voor meer details, lees volgend artikel door op deze link te klikken.

De werking van RADAR Connect

RADAR Connect heeft twee ingangen, één aan elke zijde van het toestel, zodat muizen er gemakkelijk kunnen inlopen. Wanneer de muis twee infrarode stralen breekt, wordt een schakelaar in werking gesteld die de twee ingangen onmiddellijk afsluit. Zodra de muis zich in de verzegelde kamer bevindt wordt kooldioxide vrijgelaten. Het gas werkt heel erg snel en staat erom bekend één van de meest humane manieren te zijn om ongedierte te bestrijden.

Er is geen besmettingsgevaar doordat de muis volledig afgesloten is van de buitenwereld. Aangezien het toestel op zichzelf werkt, kan het veilig en discreet uit uw bedrijf verwijderd worden door onze ervaren en gekwalificeerde service medewerkers. Een servicecontract op jaarbasis garandeert u een ononderbroken werking van de RADAR Connect zodat u op eender welk moment in regel bent met de Gezondheids- en Veiligheidsvoorschriften.

RADAR Connect staat synoniem voor een effectieve 24/7 bescherming van uw bedrijf zonder risico’s voor de Veiligheid en de Gezondheid.

RADAR Connect is compatibel met het uniek rapporteringsysteem van Rentokil: myRentokil. Met dit systeem is het mogelijk om online en realtime al uw preventie- en bestrijdingsmaatregelen te raadplegen waar en wanneer u wenst. In één enkele muisklik beschikt u over alle informatie die u nodig hebt voor uw kwaliteitsinspecties. Voor meer informatie kunt u onze myRentokil brochure bekijken door te klikken op deze link.

RADAR Connect wordt ook gebruikt in combinatie met Connect. De RADAR Connect toestellen zijn verbonden met een lokaal communicatienetwerk dat u en onze servicemedewerker waarschuwt zodra activiteit in het toestel wordt waargenomen. Voor meer informatie kunt u onze Connect brochure bekijken door te klikken op deze link.

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees altijd eerst het etiket en de productinformatie voor gebruik. RADAR Connect bevat het actief ingrediënt kooldioxide.


Vestigingen


Zoeken


Ik heb hulp nodig bij

Contact


Bel uw plaatselijke vestiging

Particulieren: 0800 20 160
Bedrijven: 0800 20 123

of vul uw gegevens in en wij bellen u terug

myRentokil Login