Veel vliegen in huis Vliegen in huis vormen in de warme zomermaanden een bron van ergernis. Het constante gebrom van de vliegen en het feit dat ze steeds op je eten gaan zitten maken vliegen tot ongewenste gasten...